۴ قانون طلایی برای بهتر کردن تلفظ

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۴ قانون طلایی برای بهتر کردن تلفظ  می پردازد که حتما با آنها می توانید مشکل تلفظ خود را بسیار راحت تر حل کنید. با ما باشید:

4 قانون طلایی برای بهتر کردن تلفظ
4 قانون طلایی برای بهتر کردن تلفظ

به ۴ قانون طلایی برای بهتر کردن تلفظ توجه کنید:

۱- به صورتی فعا بر روی تلفظ صداهای مختلف در انگلیسی متمرکز شوید. شما در هر زبانی صداهایی شبیه به صداهای موجود در انگلیسی پیدا خواهید کرد؛ برخی برای تلفظ راحت هستند و بقیه زیاد اینطور نیستند. اصواتی را که برایتان از همه سخت‌تر هستند پیدا کرده و بازتولید آن‌ها را تمرین کنید. برای مثال تلفظ صدای “ر” اسپانیایی و صدای “ر” فرانسوی برای انگلیسی زبان‌ها خیلی سخت است. وقتی فهمیدید بیشترین مشکلت‌‌تان با کدام صداهاست از دیکشنری‌های تعاملی  استفاده کنید که تلفظ کلمات را در زبان‌های اصلی می‌دهد. به تلفظ درست گوش کرده و آن را با صدای بلند تکرار کنید.

۲- دنبال شباهت‌ها بگردید. در هر زبانی صداهایی خواهید یافت که به صداهای انگلیسی شبیه هستند. از این شباهت‌ها برای کمک به شما در تلفظتان استفاده کنید. خواهید دید که قضایا را به مراتب آسان‌تر می‌کند. برای مثال صدای C ایتالیایی در کلمه‌ی cipolla به صورت صدای Ch انگلیسی (مثل کلمه‌ی Church) و صدای ll اسپانیایی در کلمه‌ی llover مثل صدای Y انگلیسی (مثلاً در کلمه‌ی yellow).

۳- در ابتدا آهسته صحبت کنید، در صداهای مبالغه کنید. در ابتدا آهسته حرف بزنید و در ادا کردن اصوات اغراق کنید و از تلفظ درست آن‌ها مراقبت کنید. برای مثال در اسپانیایی pero به معنای but هست، درحالیکه perro به معنی dog است. پس وقتی دومی را می‌گویید باید صدای “ر” دوبل را به اندازه‌ی کافی طولانی بگویید تا از سوء تفاهم جلوگیری کنید. برای مثال در فرانسوی مطمئن شوید که در هنگام گفتن les به معنای the دهانتان به اندازه‌ی کافی باز است تا به اشتباه کلمه‌ی laid به معنای ugly را تلفظ نکنید.

۴- کمی تمرین کنید، اما به طور مداوم. این راز واقعی یادگیری موفقیت‌آمیز زبان خارجی است: به جای اینکه گاه گاهی ۱ ساعت را به تلفظ خود اختصاص دهید، برنامه‌ریزی کنید و برای هر درس به طور منظم  ۱۵ دقیقه وقت اختصاص دهید، و اگر امکان دارد هر روز. شما به زودی پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت.