تلفظ در زبان تا چه حد مهم است؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همیشه تلفظ را یکی از ارکان مهم یادگیری یک زبان می داند. اما تلفظ در زبان تا چه حد مهم است؟ اگر شما هم این سوال را دارید پس تا انتهای این متن با ما باشید.

تلفظ در زبان تا چه حد مهم است؟
تلفظ در زبان تا چه حد مهم است؟

اما تلفظ در زبان تا چه حد مهم است؟

این مقاله درباره‌ی هر زبانی صادق است. در هنگام یادگیری یک زبان خارجی، یکی از بزرگترین مشکلاتی که با آن روبرو می‌شویم در زمانیست که تلاش به بازتولید صدای مشابه آن می‌کنیم. پس اگر می‌خواهید بدانید چگونه تلفظ را بهتر کنید، پاسخ اینست که باید به طریق درست آن را انجام دهید و نکات و حقه‌ها را را به کار ببندید. همه‌اش درباره‌ی رویکرد شما نسبت به آن است …

لزومی ندارد تلفظ ما بی‌نقص باشد. هدفتان باید بازتولید صحیح صداها باشد تا بقیه بتوانند متوجه حرفتان بشوند. برایش وسواس نگیرید، ذره به ذره متوجه پیشرفت خواهید شد! می‌توانید تلفظ خود را بهبود بخشید و همچنان لهجه‌ی خود را حفظ کنید. چرا تلاش به خلاص شدن از دست لهجه‌ی‌تان کنید؟ شما می‌توانید همه‌ی صداهای زبان را همزمان با حفظ آهنگ زبان خود دوباره بسازید. هیچکس از شما نمی‌خواهد که مثل پادشاه اسپانیا صحبت کنید. آنچه مهم است اینست که قابل درک صحبت کنید.

داشتن لهجه‌ی خارجی مانع از قابل درک صحبت کردن شما نیست. یک لهجه خیلی به ندرت باعث می‌شود منظورمان را متوجه نشوند. در واقع مخاطبمان ممکن است بارهای شیفته‌ی آن شود و به نظر قشنگ و جذاب بیاید. برخورداری از لهجه‌ی یک گویشور بومی در برخی کشورها بسیار خوشایند است اما حد و حدودی وجود دارد، نباید خیلی غلیظ باشد یا فهمیدنش سخت شود.

غیر ممکن است که از همان اول، تلفظ بی‌نقصی داشته باشیم. یادگیری یک زبان نیازمند زمان و صبر است: خواهید دید که وقتی نوبت تلفظتان می‌شود، نتایج هم از راه می‌رسند، اما نه بلافاصله.

هر کسی می‌تواند زبان‌های خارجی را یاد بگیرد. تلاش نکنید خودتان را متقاعد کنید که در (یادگیری) زبان‌ها مهارت ندارید: اشتباه است که فکر کنید صرفاً چون وقتی نوبت تلفظ می‌شود، مشکل دارید، هرگز قادر به تکلم زبانی خارجی نخواهید بود