۴ نکته برای یادداشت برداری در یادگیری زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۴ نکته برای یادداشت برداری در یادگیری زبان می پردازد که باید در کلاس ها و هنگام آموزش زبان استفاده شوند. پس با ما باشید.

4 نکته برای یادداشت برداری در یادگیری زبان
4 نکته برای یادداشت برداری در یادگیری زبان

به ۴ نکته برای یادداشت برداری در یادگیری زبان توجه کنید:

۱- سبک یادگیری زبان خود را بشناسید و آن را در یادداشتبرداری خود اعمال کنید

دانستن سبک یادگیری زبان خود، یکی از بهترین روش‌هایی است که شما با یادداشت کردن به نابغه‌ی یادگیری زبان تبدیل شوید. آیا آن بچه‌های دبیرستانی را به یاد دارید که همیشه در امتحانات کلاس انگلیسی خود بهترین نمره را می‌گرفتند، و به شما می‌گفتند که هرگز یادداشت بر نمی‌داشتند یا درس نمی‌خواندند؟

خب، اول از همه اینکه آن‌ها دروغ می‌گفتند، و موضوع بعدی این است که روشی که بچه ها به وسیله ی آن یادداشت بر می داشتند احتمالاً برایشان احساس یادداشت کردن و درس خواندن را تداعی نمی‌کرده چون آن‌ها به شیوه‌ای طبیعی این کار را می‌کردند. وقتی سبک یادگیری زبان خود را بشناسید، شما هم قادر خواهید بود تا به روش آن بچه‌ها در یادگیری زبانی جدید پیشی بگیرید.

۲- هر دفعه که یادداشت بر میدارید ایدهی اصلی را مشخص کنید

وقتی صحبت از یادداشت‌های عالی برای زبان به میان ‌ید، شناختن سبک یادگیری زبان خود، گام اول است. به محض این که شما این را بفهمید، چیز دیگری که باید روی آن تمرکز کنید این است که ایده‌ی اصلی یادداشت‌های شما چیست.

۳- در لیستهای موضوعی لغات، یادداشتهای زبان را بردارید

یکی از بهترین روش‌های یادداشت کردن لغات این است که یادداشت‌های خود را در لیست‌های موضوعی لغات سازمان‌دهی کنید.

۴- یادداشت برداری خود را به شکل غیر قراردادی انجام دهید: از نقشههای فکری استفاده کنید

برای حفظ بهتر، از رنگ ها و تصاویر در نقشه های فکری خود استفاده کنید.

برای آن دسته از شما که نمی دانید، نقشه های فکری به نقشه هایی گفته می شوند که لغات زیادی را حول محور موضوعی مرکزی سازمان دهی می کند‌. نقشه های فکری از رنگ ها تصاویر استفاده می کنند که به شما کمک کنند تا زبانی جدید را سریع بیاموزید. این رنگ ها و تصاویر که نقشه های فکری از آن ها استفاده می‌ کنند باعث ایجاد روشی برای شما می شوند تا بدون همراه داشتن یک دفتر یادداشت، یادداشت های دست نویس خود را مجسم کنید. وقتی شما بتوانید یادداشت های دست نویس خود را که در خانه در دفتر یادداشت نوشتید، مجسم کنید، آن گاه می توانید در هر کجا و هر زمان با استفاده از حافظه ی خود یادداشت های زبان را دوره کنید.