معذرت خواهی در زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای دوستداران زبان اسپانیایی بررسی می کند که معذرت خواهی در زبان اسپانیایی به چه صورت انجام می شود و بنا به شرایط مختلف از چه روشی برای عذرخواهی استفاده کنید.

معذرت خواهی در زبان اسپانیایی
معذرت خواهی در زبان اسپانیایی

اما معذرت خواهی در زبان اسپانیایی چه طور انجام می شود:

یادگیری چگونگی عذرخواهی در اسپانیایی دستاورد خیلی بزرگی نیست، چون روش های مختلفی برای گفتن متاسفم، معذرت خواهی یا درخواست بخشش وجود دارد، که همگی بسته به بافت، متنوع هستند. خواه شما از کسی بخواهید تا مسئله ی جزئیِ رفتاری را ببخشد یا برای خطای بزرگ تری درخواست بخشش کنید، دانستن چگونگی استفاده از یک عذرخواهیِ مناسب در موقعیت مربوطه مهم است. خوشبختانه این مقاله چگونگی انجام این کار را به شما نشان می دهد!

عذرخواهی های رایج

۱- برای عذرخواهی در موقعیت های جزئی از “perdón” استفاده کنید. Perdón در اصل معادل اسپانیایی لغت انگلیسی “pardon” یا “excuse me” است.

  • “perdón” که “perr-donn” تلفظ می شود، می تواند در بیش ترِ رویدادهای جزئی و روزانه استفاده شود، مانند این که ناگهان به کسی بر بخورید یا وسط حرف کسی بپرید.
  • متعاقباً، شما می توانید برای عذرخواهیِ مستقیم تر از “perdóname” استفاده کنید که “perr-donn-ah-may” تلفظ می شود.

۲- برای عذرخواهی در مورد رویدادهای جزئی از “disculpa” استفاده کنید. لغت disculpa که “apology” یا “excuse” ترجمه می شود و تلفظش “dees-kool-pah” است، می تواند در معنای “forgive me” استفاده شود. این برای رویدادهای جزئی که شما لازم است عذرخواهی کنید، مناسب است. این می تواند در موقعیت های مشابه با perdón استفاده شود.

  • وقتی به طور غیر رسمی عذرخواهی می کنید، شما می گویید “tú disculpa;”، اما وقتی به طور رسمی عذرخواهی می کنید، می گویید “usted disculpe”. وقتی شما می گویید “tú disculpa” یا “usted disculpe”، با این که دستوری است به طور تحت الفظی می گویید “you forgive me”.
  • در نتیجه، “tú disculpa” و “usted disculpe” عذرخواهی های شنونده محور هستند، چون باعث می شوند که شنونده، فاعل جمله باشد. این ساختار، که در اسپانیایی رایج است، تاکید را به جای این که روی احساسات یا پشیمانی شما بگذارد، روی توانایی شنونده برای بخشیدن شما می گذارد.
  • گزینه ی دوم این است که می توانید فقط بگویید “‘discúlpame” که “dees-kool-pah-meh” تلفظ می شود و به معنای “forgive me” یا “excuse me” است (غیر رسمی).

این ها پرکاربردترین ها هستند، در قسمت بعدی درباره ی جدی ترین ها صحبت خواهیم کرد.