ویژگی های یک زبان آموز موفق

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ویژگی های یک زبان آموز موفق اشاره می کند. اگر می خواهید زبان یاد بگیرید باید به یاد داشته باشید که هیچ وقت جا نزنید و همیشه اهل مبارزه باشید. ویژگی های زیر نیز بسیار به یک زبان آموفق کمک می کند.

اما ویژگی های یک زبان آموز موفق چیست؟

ویژگی های یک زبان آموز موفق
ویژگی های یک زبان آموز موفق

۱. زبان آموزان خوب، شجاعت زیادی دارند
زبان آموزان خوب، هیچ جایی برای جلوگیری از بروز احساسات ندارند.
وقتی شما به این زبان آموزان برمی‌خورید که با خوشحالی در حال گپ زدن هستند، آن ها با اعتماد به نفس جلوه می کنند و موقع صحبت ترسی از این ندارند که مثل احمق ها به نظر برسند.
برای مثال، وقتی لغت مربوط به ‘تلفن’ را ندانند، زبان آموزان خوب، یک تلفن خیالی را در کنار گوش های خود قرار می دهند. آن ها وقتی ندانند که چگونه فعلی را به درستی صرف کنند، به هر حال آن را می گویند.

۲. زبان آموزان خوب، از مهارت های مشاهدات زیرکانه ی خود استفاده می کنند
زبان آموزان خوب، اشتباهات خود و بقیه را شناسایی می کنند و از آن ها درس می گیرند.
در این جا شنیدن خوب و خودآگاهی وارد بازی می شود. شما نمی توانید اشتباهاتی را که نمی دانید مرتکب شده اید، تصحیح کنید، پس زبان آموزان خوب، توجه می کنند و بر مبنای آن خود را وفق می دهند.
اگر آن ها لغتی را به طور نادرست صرف کنند، متوجه می شوند این چیزی است که باید روی آن کار کنند. آن ها گوش می کنند و از گویشوران بومی هم می آموزند، و تا جایی که امکان دارد از آن ها تقلید می کنند.

۳. زبان آموزان خوب، وقتی اطلاعات جدید را پردازش می کنند کنجکاو و خلاق هستند
زبان آموزان خوب، سؤالات زیادی می پرسند.
شما چه طور از حال استمراری در سوم شخص استفاده می کنید؟ معنای این لغت عامیانه چیست؟ چرا شما این لغت را در یک موقعیت می گویید، و لغتی دیگر را در موقعیتی متفاوت می گویید؟
این سؤالات درباره ی این است که آن ها چگونه تقریباً هر روز، زبان مقصد بیشتری را می آموزند‌. آن ها به طور طبیعی کنجکاو هستند و همیشه تشنه ی یادگیری لغات و گرامر بیشتر هستند.

۴. زبان آموزان خوب، خیلی صبور هستند
زبان آموزان خوب، با ابهام راحت کنار می آیند.
آن ها لازم نمی دانند که معنای لغتی جدید را سریع بفهمند، و وقتی ۱۰۰% صحبت یک گویشور را متوجه نشوند، نگران نمی شوند.
اگر شما به محض این که لغتی ناآشنا را شنیدید، دلسرد شوید، یادگیری زیادی نصیبتان نخواهد شد. زبان آموزان خوب، آن قدر صبور هستند که این قضیه را متوجه شوند که یک روز قادر خواهند بود تا مکالماتی را برقرار کنند و تمام لغات آن را بدانند.