چگونه هوشمندانه زبان بخوانید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد به زبان آموزان نشان دهد که چگونه هوشمندانه زبان بخوانید . اگر دوست دارید هوشمندانه زبان را یاد بگیرید با ما همراه باشید.

اما چگونه هوشمندانه زبان بخوانید :

چگونه هوشمندانه زبان بخوانید
چگونه هوشمندانه زبان بخوانید

شما می دانید که خواندن به گسترش دایره ی لغات کمک می کند. این درست است چون آن (خواندن) زبان آموزان را مجبور می کند تا به لغاتی توجه کنند که احتمالاً قبلا نشنیده یا ندیده اند، مجبورشان می کند تا برای فهمیدن محتوا به دنبال معنا بگردند. از تمام این ها گذشته، زبان کتب، اغلب پیچیده تر از زبان مکالمات روزانه ی ما است.
فراتر از آن، خواندن حافظه و تمرکزی را که داشتنش برای زبان آموزان مهم است، تقویت می کند.
اما آیا شما می دانید برای این که این حقه کارساز باشد چه چیزی را بخوانید و چه طور بخوانید؟

 شرح حال و زندگی نامه
ما وقتی ادبیات داستانی می خوانیم، محو طرح داستان می شویم و به عبارات شفاهی غنی نویسنده توجهی نمی کنیم. پس یک حقه ی روان شناختی را امتحان کنید، مانند خواندن داستان های اول شخص. با فراغت خاطر و با فکر. در جهانی عالی، شما بلند خواهید خواند.

 اشعار
درست همان طور که لغات مُسری داریم، ساختارهای گرامری مُسری هم داریم که ما به آن ها متکی می شویم و تنوع واژگانی خود را محدود می کنیم. در انگلیسی، می تواند حالتی مجهول باشد، جملات ‘there is, there are’ یا، در اسپانیایی، زیاده روی کردن در استفاده از اسم مفعول که ساختنش هم ساده است.
اشعار را از حفظ بخوانید و بیاموزید و هم لغات و هم گرامر زبان مقصد را جذب کنید. به طور نمونه اشعار با ساختار جمله، حقه ی ترتیب لغات و جایگزینی عبارات طولانی با عبارات کوتاه تر و قوی تر، خلاقانه می شوند، پس خواندن آن ها برای فعال کردن لغات منفعل شما و یادگیری الگوهای گرامری جدید، انگیزه ای عالی است.
گسترش لغات فعال را طوری در نظر نگیرید که انگار خیلی سخت، وقت گیر و چالشی چند مرحله است.
این علم اعصاب نیست، که شما لازم باشد سال ها وقت صرف کنید تا واقعاً خود را بشناسید.
انتقال دایره واژگان منفعل خود به دایره واژگان فعال فرایندی طبیعی است که تمام مردم آن را در طی زندگی خود تجربه می کنند، و اثر گذاشتن روی آن در حیطه ی قدرت خودتان است.
گام اول این است که چگونگی کارکرد آن آگاه باشید.
سپس، به محض اینکه شما حقه های هوشمندانه ی بالا را به کار ببرید، هر روز به خوبی در مسیر تقویت لغات فعال خود خواهید بود.