مکالمات روزمره عربی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش زبان عربی را برای بسیاری انجام می دهد. مکالمات روزمره عربی می تواند برای شما بسیار مفید باشد. برخی از کاربردی ترین مکالمات روزمره عربی را می توانید در زیر ببینید.

مکالمات روزمره عربی
مکالمات روزمره عربی

لیستی از مکالمات روزمره عربی

عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیش از ۲۰ کشور صحبت می‌شود. بیش از ۲۰۰ میلیون نفر با آن تکلم می کنند و زبان قرآن است، کتاب مقدس اسلام با آن نوشته شده است. گویش‌های زیادی وجود دارند و بسته به اینکه از کجا هستید ممکن است هر کدام از گویش‌های عربی را متوجه نشوید. عربی استاندارد مدرن، راحت‌ترین گویش‌هاست و بیشتر از همه قابل فهم است. آیا برنامه‌ای برای دیدار از این کشورها و قاطی شدن با مردم بومی دارید؟ خوب پس بدون این عبارات پایه‌ای سفر نکنید!

Salam! سلام – Hello! سلام

Kaifa haloka/ haloki ( female)   کیف حالک؟ – How are you?  حالت چطور است؟

Ana bekhair, shokran!   أنا بخیر شکرا – I’m fine, thanks!  خوب هستم، مرسی!

Wa ant? / Wa anti? (female)   و أنت؟ – And you?  و تو؟

Jayed/ ‘aadee   جید / عادی – Good/ So-So.  خوب/

Maljadeed?   مالجدید؟ – What’s new?  چه خبر؟

Lashai jadeed   لا شیء جدید – Nothing much  خبر خاصی نیست

Men ayna anta/ anti (female)?   من أین أنت؟ – Where are you from?  اهل کجا هستی؟

Ana men (amreeka/ almaghrib)   أنا من (أمریکا/ المغرب) – I’m from (the U.S/ Morocco)  اهل آمریکا هستم.

Shokran (jazeelan)   (شکرا (جزیلا – Thank you (very much)!  خیلی ممنونم!

Al’afw   ألعفو – You’re welcome!  قابلی نداشت!

Hal beemkanek mosa’adati?   هل بإمکانک مساعدتی؟ – Can you help me?  می‌توانم کمکتان کنم؟

Ada’tu tareeqi!     أضعت طریقی! أضعت طریقی! – I’m lost  من گمشده‌ام.

ila al-ya-meen – إلى الیَمین – to the right  به سمت راست

ila al-ya-saar – إلى الیَسار – to the left  به سمت چپ

leef – لف – turn!   بپیچ!

bejanib – بجانب – next to  نزدیک به

Ayna ajedu (al merhaad/ assaidaliah)?   أین أجد (المرحاض/ الصیدلیه)؟ – Where is the (bathroom/ pharmacy)?  دستشویی/ داروخانه کجاست؟

Kam howa thamanoh?    کم هو ثمنه؟ – How much is this?  قیمتش چقدر است؟

Men fathlek/ fathleki (female) (th as in that)   من فضلک – Excuse me (to ask for something)  عذر می‌خواهم (برای درخواست چیزی)

اعداد بنیادین:

۱ – wahad واحد یک

۲ – tnen إثنان دو

۳ – tlete ثلاثه      سه

۴ – arba’a أربعه چهار

۵ – khamseh خمسه  پنج

۶ – sitteh سته شش

۷ – sab’a سبعه هفت

۸ – tmene ثمانیه      هشت

۹ – tis’a تسعه نه

۱۰ -‘ashra عشره ده

 

بیایید و با معلمین با صلاحیت صحبت کنید تا مهارت‌های زبان عربی خود را ارتقا بدهید و حرفه‌ای بشوید! بعداً می‌بینمتان(Araka/ Araki (female) fi ma ba’d   أراک فی مابعد