تفاوت بین زبان فرانسوی در کِبک و فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد قصد بررسی تفاوت بین زبان فرانسوی در کِبک و فرانسه را برای زبان آموزان دارد. این دو اگرچه بسیار به هم شبیه اند اما تفاوت های آنها هم قابل توجه هستند.

تفاوت بین زبان فرانسوی در کِبک و فرانسه
تفاوت بین زبان فرانسوی در کِبک و فرانسه

برخی از تفاوت بین زبان فرانسوی در کِبک و فرانسه

تفاوت‌های بین «فرانسویِ فرانسه» و فرانسویِ کانادایی غالباً با انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی مقایسه شده است، اگرچه این مباحثه‌ای شدیداً مورد نزاع است- این رابطه احتمالاً بیشتر شبیه به رابطه‌ی زبان پرتغالی و زبان پرتغالی برزیلی است.

گویشوران یک گویش براحتی می‌توانند صحبت یکدیگر را متوجه شوند و با ابن‌حال می‌توانند ببینند که معنای لغاتی مشخص به میزان چشمگیری از این سو تا آن سوی اقیانوس اطلس تفاوت می‌کند. لهجه‌ها و تلفظ‌ها مثلاً بین آمریکا و انگلستان نیز تفاوت‌هایی مد نظر قرار داده شده هستند، گاهاً تا حدی که یک کانادایی فرانسوی زبان ممکن است برای آن‌که صحبتش در اروپا فهمیده شود نیاز به تعدیل لهجه‌ی خود دارد. با همه‌ی این اوصاف، تفاوت عمده در واژگان است.

یک مثال از تفاوت‌ها کاربرد “mes gosses” است. در فرانسه اگر از کسی بپرسند “ca va, les gosses ?”, سؤال این خواهد بود که حال فرزندان شخص چطور است. با اینحال در کِبک استفاده از عبارت مشابه می‌تواند کاملاً باعث شرمساری یا توهین‌آمیز برای هر دو طرف باشد. در آن‌جا “mes gosses” معنای «فرزندانم» را ندارد. در عوض به معنای «زیر بغلم» می‌باشد.

کوچ مهاجرین فرانسوی به کانادا اختراع بعضی از موارد رایج امروزی مثل اتومبیل را زودتر از موعد محقق کرد. همینطور وقتی صحبت از اسامی در توصیف اختراعات اخیر می شود، تفاوت های بین زبان فرانسه‌ی کشور فرانسه و زبان فرانسه‌ی کانادایی قابل توجه می شوند.

در چنین مواردی، زبان فرانسه‌ی کانادایی به طور زیادی تحت تاثیر میراث تجارت دریایی ساکنین فرانسوی اصیل و نزدیکی مناطق انگلیسی زبان کانادا با ایالات متحده بوده است. این تأثیر بعدها از طریق مهاجرت در داخل آمریکای شمالی ادامه یافت که معرفی بعضی لغات انگلیسی را به زبان فرانسه‌ی کانادایی سرعت بخشید.

به طور خلاصه، گویشور زبان فرانسه‌ی کانادایی سختی بسیار کمی در فرانسه خواهد داشت، اگرچه لهجه‌ی شان احتمالا با غافل‌گیری همراه است. سال‌ها جداسازی شاهد افشای این دو نوع بوده است اما با ظهور اینترنت و تلویزیون، جهانی‌سازی باعث بیش‌تر نشان دادن زبان فرانسوی کِبِک در فرانسه و برعکس آن می‌شود.