تفاوت Must و Have to | گرامر انگلیسی

تفاوت بین Must و Have to

شما حتما این دو کلمه را شنیده اید و در بسیاری از جمله ها آن را به کار برده اید. هر دوی این کلمه ها در فارسی به معنی “باید” می باشد. اما تفاوت های ریز ولی مهمی دارند. در این مطلب گرامر زبان انگلیسی سعی می کنیم به تفاوت این کلمات با هم اشاره کنیم و کاربرد های هر کدام از این کلمات را بهتر بشناسیم.

قبل از هر چیز به این ویدیو توجه کنید تا مهم ترین تفاوت Must و Have to را متوجه شوید.

گرامر تفاوت Must و Have to

همانطور که در ویدیو گفته شد معمولا اگر اجبار از بیرون برای شخص ایجاد شود از Have to استفاده می شود اما اگر این خواست یا اجبار به میل شخصی خود شخص باشد از Must استفاده می شود.

برای پیشنهاد دادن از Must استفاده کنید.

یکی دیگر از کاربرد هایی که کلمه Must دارد استفاده از آن در پیشنهاد دادن چیزی و یا نصیحت کردن چیزی است. البته در انگلیسی بریتانیایی این نوع از استفاده بیشتر می باشد.

You simply must watch this movie.

We must get together for lunch. 

بیان چیزی که احتمال اتفاق افتادن دارد و یا منطقا اتفاق می افتد.

از کلمه Must برای نتیجه گیری یا استنباط در مواردی که یک نتیجه گیری منطقی و یا دلایل واضح وجود دارد استفاده می شود.

مثال:

You must be hungry after walking for a long time.

You must be tired after driving all this way

روش های مختلف سلام و احوالپرسی به انگلیسی را ببینید.

استفاده در زمان گذشته

یکی دیگر از تفاوت هایی که بین این دو کلمه وجود دارد این است که کلمه Had to فرم گذشته Have to می باشد. در زمان گذشته می توان از خود کلمه Must یا Had to استفاده کرد.

I had to wait an hour for the train.

Sarah has had to study a lot for her English exam.