آموزش زبان عربی مصری

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در آموزش تخصصی زبان عربی خود دوره های آموزش زبان عربی مصری Egyptian Arabic را نیز قرار داده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد ادامه این متن را بخوانید و یا با ما تماس بگیرید.

آموزش زبان عربی مصری
آموزش زبان عربی مصری

چه کسی به زبان عربی مصری صحبت می کند؟

حدود ۹۲ میلیون نفر جمعیت مصر به زبان عربی با لهجه مصری صحبت می کنند. در میان کشور های عربی ، مصر از بیشترین جمعیت برخوردار است. لهجه عربی مصری تقریبا توسط همه ۳۰۰ میلیون عرب زبان در دنیا قابل فهم است. یکی از دلایل این مسئله سینامای بسیار فعال کشور مصر است. تولیدات سینمایی کشور مصر باعث شده که زبان عربی با لهجه مصری در تمامی قلمرو عرب زبان ها شنیده شود.

تفاوت زبان عربی مصری با زبان عربی استاندارد

زبان عربی استاندارد یا Modern Standard Arabic کاملا شبیه عربی مصری است اما زبان عربی مصری کلماتی را نیز از زبان انگلیسی ، ترکی ، فرانسه گرفته است. یکی دیگر از تفاوت های موجود در بین این لهجه با لهجه استاندارد عربی در تلفظ برخی از حرف ها همانند حرف ” ج ” می باشد. همچنین در تلفظ حروف حلقی نیز تفاوت هایی وجود دارد که باید در هنگام یادگیری بسیار مورد توجه قرار بگیرند.

آموزش زبان عربی مصری چگونه انجام می شود؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با اساتید عرب زبان مصری اقدام به آموزش این لهجه از زبان عربی می کند. زبان عربی بعد از حمله اعراب و فتح مصر جایگزین زبان مصری و زبان یونانی شد. در یادگیری این زبان باید به فرنگ مصر و تفاوت های این کشور با کشور های دیگر عربی نیز توجه کنید. ما با استفاده از اساتید مجرب و مصری خود سعی می کنیم نه تنها زبان عربی مصری را آموزش دهیم بلکه شما را با فرهنگ کشور مصر نیز آشنا کنیم.

برای دیدن نحوه برگزاری کلاس های عربی، مطلب آموزش زبان عربی را دنبال کنید.