آموزش زبان از کجا شروع کنم ؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما پیشنهاد می دهد هر وقت اراده ای در شما برای آموزش زبان به وجود آمد آن را شروع کنید. اگر به آن توجه نکنید شاید تا سال ها حسرت آن را بخورید. آموزش زبان از کجا شروع کنم  ؟ این سوال را خیلی ها می پرسند.

آموزش زبان از کجا شروع کنم ؟
آموزش زبان از کجا شروع کنم ؟

اگر فقط به آن فکر می کنید ، پس هیچ کاری نکرده اید.

اگر فقط به سوال آموزش زبان از کجا شروع کنم ؟ فکر می کنید پس هیچ کاری انجام نداده اید . فقط کمی از ذهنتان را به ان اختصاص دهید. اولین قدم این است که کاری انجام دهید.

تحقیق کنید.

اولین قدم پس از فکر کردن ، تحقیق در مورد بهترین روش آموزش زبان و یا بهترین آموزشگاه زبان می باشد. البته نباید به این مرحله بسنده کنید و بعد از پیدا کردن گزینه هایتان آنها را در لیست Favorite های خود ثبت کنید و دیگر سراغ انها نروید.

تعیین سطح کنید.

بعد از پیدا کردن گزینه های خود ، باید بدانید خودتان در کجا ایستاده اید. اگر زبان را از ۰ تا ۱۰۰ تقسیم بندی کنید

ممکن است شما مبتدی Basic یا همان ۰  باشید ،

ممکن است Pre-Intermediate یا ۲۵ باشید ،

ممکن است Intermediate یا ۵۰ باشید

ممکن است Upper-Intermediate یا ۷۵ باشید

ممکن است Advanced یا ۱۰۰ باشید.

هر کدام از این سطوح زمان خاصی برای کامل شدن می طلبد.

کدام کلاس را دوست دارید؟

خوب همانند خرید لباس بعد از انتخاب رنگ باید به سایز مورد نظرتان برسید. در کلاس زبان می توان سایز را نوع کلاس بیان کرد:

گروهی

نیمه گروهی

نیمه خصوصی

خصوصی

و بعد از آن اینکه دوره های فشرده ، نیمه فشرده و یا فوق فشرده را می توانید انتخاب کنید.

زبان را رها نکنید.

زبان معمولا نیاز به پیگیری دارد. پس آن را رها نکنید.

با ایران آکسفورد شروع کنید.

بهترین جواب در سوال آموزش زبان از کجا شروع کنم ؟ انتخاب دوره های متفاوت ما است. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.