حقایقی از یادگیری زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به حقایقی از یادگیری زبان اسپانیایی می پردازد که از شایعات زبان اسپانیایی کاهش دهد و آن را به بهترین شکل به زبان آموزان بشناساند.

حقایقی از یادگیری زبان اسپانیایی
حقایقی از یادگیری زبان اسپانیایی

به حقایقی از یادگیری زبان اسپانیایی توجه کنید:

اسپانیایی آسان است؟ چه کسی می‌گوید؟

احتمال دارد شنیده باشید که اسپانیایی از یکسری زبان‌های دیگر آسان‌تر است. حقیقت اینست که همه‌اش به این بستگی دارد که زبان بومی‌تان تا چه حد به زبانی که می‌خواهید یاد بگیرید نزدیک است، چقدر برای یادگیری زبان وقت دارید و از چه شیوه‌ی یادگیری استفاده می‌کنید. ما پس از اینکه به زبان‌آموزان انگلیسی نشان دادیم یادگیری انگلیسی آسان است، خواستیم نشان دهیم که راهی آسان برای یادگیری اسپانیایی هم وجود دارد.

اسپانیایی دومین زبان است که بیشترین استفاده را برای تبادلات بین‌المللی دارد و سومین زبانی است که بیشترین گویشور را در جهان دارد. هنوز خیلی از گویشوران بومی انگلیسی زبان فکر می‌کنند که یادگیری سخت است، اما نباید اینطور باشد. روش فوق‌العاده راحتی برای یادگیری اسپانیایی وجود دارد، روشی نیست که به همه جواب بده، اما روشی است که شما اسپانیایی را می آموزید – و هر زبانی دیگری‌.

شما در این جا تعدادی روش را خواهید یافت که در مورد این موضوع به شما کمک می کند، اما اینکه آن را با شیوه‌ی زندگی خود وفق دهید و به روش شخصی خود تبدیل کنید به شما بستگی دارد. پس، چرا بیشتر در مقابل آن مقاومت کنید؟ سختی ظاهری آن چیزی نیست جز بهانه‌ای برای آن‌هایی که باانگیزه و به‌طور مناسبی مجهز نیستند.

در هنگام یادگیری یک زبان، شیوه‌ی شروع کردنتان است که موفقیت‌تان را تعیین می‌کند. فکر می‌کنم وقتی معلم‌مان در دبیرستان به جای صرف ساعت‌های برای تحلیل یک متن، مجبورمان کرد به به ترانه‌ها گوش دهیم و از آن‌ها یاد بگیریم، در اسپانیایی‌ام پیشرفت بیشتری کردم. تا به امروز هنوز کارهای کلاندستینو از مانو چائو و هیهو دلا لونا از مِکانو را کاملاً بلد هستم؛ دو ترانه‌ای که به من کمک کردند سریعاً تلفظ اسپانیاییم را شبیه‌سازی کنم (همزمان با غنی ساختن دایره واژگانم). نتیجه؟ یادگیری با موسیقی راه آسانی برای من بود تا اسپانیایی یاد بگیرم؛ شیوه‌ای که به مراتب از تحلیل متن مؤثرتر است.

گفتن اینکه اسپانیایی آسان است شاید درست نباشد. با اینحال آنچه که درست است، پیدا کردن شیوه‌ی درست برای یادگیری آن می‌باشد.