آموزشگاه زبان مکالمه آزاد

آموزشگاه زبان مکالمه آزاد
گوش دادن و یا Listening کلید ورود افراد به انتقال پیام در زبان انگلیسی است. همیشه در آموزشگاه زبان مکالمه آزاد ایران آکسفورد بحث بر سر این بوده است که آیا این دوره های می توانند مفید باشند یا نه؟ آیا در دوره های آموزشگاه زبان مکالمه آزاد می توان مهارت های Listening و Speaking را بهبود داد و مهارت های دیگر را کمتر مورد توجه قرار داد؟ برای بسیاری از شرکت های معتبر دنیا مهارت Listening و بعد از آن Speaking از اهمیت بیشتری برخوردار است به همین دلیل از کسانی که داوطلب کار در شرکت هستند نمره بالاتری را در این مهارت ها می خواهند. آموزشگاه زبان مکالمه آزاد ایران آکسفورد در دوره های بحث آزاد خود بر روی این مهارت ها تمرکز می کند. اما چرا؟

آموزشگاه زبان مکالمه آزاد
آموزشگاه زبان مکالمه آزاد

آیا تا به حال فکر کرده اید که چند درصد از زندگی شما و استفاده از زبان بر روی هر مهارت می گذرد. پس اگر اینطور نیست می توانید به آمار زیر توجه کنید:
Listening : 45 % از زمان مکالمات و استفاده از زبان انگلیسی
Speaking : 30 % از زمان استفاده از زبان
Reading : 16 %
Writing : 9 %
پس می توان گفت مهارت های مورد استفاده در دوره های آموزشگاه زبان مکالمه آزاد حدود ۷۵ % را تشکیل می دهند و به همین دلیل دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. دو مهارت Listening و Speaking تا این حد کامل کننده هستند که حتی پژوهش ها نشان داده است که Listening فشار خون را پایین می آورد و در عوض Speaking فشار خون را بالا می آورد.! در کلاس های آموزشگاه زبان مکالمه آزاد شما حتی می توانید فشار خون خود را نیز تنظیم کنید!!
اما اگر به دنبال دوره های های مکالمه آزاد هستید می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و از ساعات این دوره ها مطلع شوید.