کلمات آلمانی مرتبط با کریسمس و سال نو

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به کلمات آلمانی مرتبط با کریسمس و سال نو اشاره می کند و آنچه را برای تبریک گفتن یال نو و یا صحبت در مورد سال نو به زبان المانی نیاز دارید به شما ارائه می دهد.

کلمات آلمانی مرتبط با کریسمس و سال نو
کلمات آلمانی مرتبط با کریسمس و سال نو

اما کلمات آلمانی مرتبط با کریسمس و سال نو را با هم می بینیم:

  • سال (Year)

Jahr

این کاملاً واضح است و لازم به توضیح نیست. بیش تر کشورها تقویم مسیحی دارند، که تقریباً ۳۶۵ روز در سال است، در حالی که در بعضی از فرهنگ ها، اسامی دیگر سال هم محترم شناخته می شوند. بنابراین، روز سال نو در آلمان می تواند در روزی متفاوت از کشور شما باشد. شما سال جدید را کی جشن می گیرید؟

  • نیمه شب (Midnight)

Mitternacht

موقعی در زمان که روز به پایان می رسد و روزی جدید شروع می شود. خیلی از کسانی که سال جدید را جشن می گیرند، ترجیح می دهند تا نیمه شب بیدار بمانند، و همان طور که سال جدید فرا می رسد به همراه نمایش در فضای باز و آتش بازی به استقبال آن بروند!

  • روز سال نو (New Year’s Day)

Neujahr

در بیش تر کشورها، سال جدید را در یک روز کامل جشن می گیرند. در تقویم مسیحی، این در تاریخ اول ژانویه است. در این روز، فرهنگ های مختلف به جشن و شادی می پردازند، مانند مهمانی، وعده های غذایی مفصل به همراه خانواده و خیلی چیزهای بیش تر.

  • مهمانی (Party)

Party

برگزاری مهمانی مورد علاقه ترین روش برای بیش تر مردم است تا سال قبل را به پایان برسانند، و با سرور و نشاط به سال جدید بروند! ما تمام آن چه را که در سال قبل به انجام رساندیم، جشن می گیریم، و با خوشحالی در انتظار آن چه که در آینده است، می مانیم.

  • آتش بازی (Fireworks)

Feuerwerk

این ها مواد محترقه ای هستند که موقع روشن روشن اثراتی تماشایی دارند. آن ها برای اعلام شروع سال جدید به همراه سر و صدای بلند و جلوه های رنگارنگ معروف هستند! در بعضی از کشورها، آتش بازی برای دور کردن ارواح شیطانی استفاده می شود. در بقیه ی کشورها، استفاده از آتش بازی در مناطق شهری به دلیل اثرات منفی روی حیوانات خانگی ممنوع است. شنوایی بیش تر حیوانات خیلی حساس تر از انسان ها است، پس این نمایش پر سر و صدا می تواند برای آن ها خیلی وحشتناک و صدمه آور باشد.