GRE Analytical Writing بخش

GRE Analytical Writing بخش را بهتر بشناسید

تا به حال اصطلاح تفکر انتقادی را شنیده اید؟ سنگ بنای GRE Analytical Writing بخش همین Critical Thinking می باشد. شما در این بخش باید بتوانید موضوعات پیچیده را بیان کنید ، بحث کنید و در یک بحث به صورت مرتبط و پیوسته حضور داشته باشید. البته این بحث پیرامون موضوعی است که به شما ارائه می شود. توجه داشته باشید که در GRE Analytical Writing بخش دانش شما سنجیده نمی شود بلکه قدرت تحلیل شما ارزیابی می شود. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای روشن تر شدن این قسمت توضیحات کامل را برایتان در ادامه این مطلب می آورد.

GRE Analytical Writing بخش
GRE Analytical Writing بخش

GRE Writing بخش دارای دو قسمت است:

  • Analyze an Issue که یک بخش ۳۰ دقیقه ای است : که در آن شما باید در مورد یک موضوع بررسی انجام دهید ، ابعاد مختلف آن را بیان کنید و نظر خود را با مثال ها و دلایل بیان کنید.
  • Argument Task که ۳۰ دقیقه است : کمی باید زیرک باشید. در این بخش موضوعی به شما داده می شود که شما باید آن را بررسی کنید البته از دیدگاه منطقی به آن نگاه کنید نه از دیدگاه مخالف یا موافق بودن در موقعیت ارائه شده

دو قسمت که اگر از بالا نگاه کنیم متوجه می شوید که با یک مهندسی دقیق طوری چیده شده اند که همدیگر را کامل کنند. در یک بخش شما باید نظر خود را اعمال کنید و آن را بیان کنید و بخش دوم شما باید نظر شخص دیگری را بررسی کنید و با توجه به ادعا ها و شواهد موضوع را تحلیل کنید.
حتی اگر شما زبان مادریتان انگلیسی باشد باید برای Writing بخش خود را اماده کنید. برای اینکه با موضوعات این دو بخش آشنا شوید می توانید بر روی دو لینک زیر کلیک کنید.
Issue Topic
Argument Topic
همچنین برای شرکت در دوره های آموزش GRE با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.