چگونه کلمات و عبارات زبان انگلیسی را تمرین کنیم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به زبان اموزان نشان می دهد چگونه کلمات و عبارات زبان انگلیسی را تمرین کنیم و برایاین کار چه کارهایی را می توانیم انجام دهیم. پس با ما باشید.

چگونه کلمات و عبارات زبان انگلیسی را تمرین کنیم
چگونه کلمات و عبارات زبان انگلیسی را تمرین کنیم

اما چگونه کلمات و عبارات زبان انگلیسی را تمرین کنیم

انگلیسی مانند تمام زبان‌ها، مجموعه صداهای منحصر به فرد خود را دارد. اگرچه احتمالاً خیلی از صداهای انگلیسی، مشابه زبان بومی شما هستند (یا تقریباً مشابه)، بسیاری از آن هم متفاوت هستند.

اگر ‌شما می‌خواهید انگلیسی را به خوبی صحبت کنید، نمی توانید لغات انگلیسی را با استفاده از صداهای زبان بومی خود تلفظ کنید. اگر شما این کار را انجام دهید، فهمیدن انگلیسی‌تان سخت خواهد شد. برای مثال، اگر زبان بومی شما صدای θ را ندارد، نمی‌توانید آن را با t یا s جایگزین کنید. اگر این کار را کنید، لغت THIN صدایی مشابه TIN یا SIN خواهد داشت.

بنابراین، شما باید:

۱.تمام صداهای انگلیسی را بدانید

۲.گوش کنید که صدای آن‌ها در لغات و جملات واقعی چگونه است

۳.تلفظ خود را تمرین کنید – به لغات و عبارات انگلیسی گوش کنید، و سعی کنید تا جایی که می توانید آن ها را به خوبی تکرار کنید


چگونه تلفظ لغات انگلیسی را تمرین کنید

دو روش اصلی وجود دارند که شما باید تلفظ لغات انگلیسی را تمرین کنید:

۱. تمرین ‘رسمی’. هر از گاهی، با هدف مشخص تمرین تلفظ بنشینید. تعدادی صدای ضبط شده‌ی لغات و عبارات را به گویشی از انگلیسی که ترجیح می‌دهید بگذارید و آن چه را که می شنوید، تکرار کنید. این لازم نیست که وقت زیادی بگیرد – ۱۰ تا ۱۵ دقیقه کافی است. صداهای ضبط شده ی خوب لغات و عبارات را از کجا پیدا کنید؟ به قسمت زیر رجوع کنید.

۲. تمرین اتفاقی. شما باید به طور مداوم سعی کنید تا لغات انگلیسی را در طی فعالیت‌های دیگر تلفظ کنید، برای مثال موقع تماشای تلویزیون، شنیدن کتاب صوتی، منتظر ماندن برای اتوبوس، دوش گرفتن، خواندن چیزی در وبسایت و غیره. (البته، قبل از این که لغتی را تمرین کنید، مطمئن شوید که می دانید چه طور باید تلفظ شود؛ اگر نمی دانید، در دیکشنری به دنبال آن بگردید.)

ابزار خودخوان در کل موارد زیر را در اختیار می‌گذارند:

• لیستی از صداهای انگلیسی، با لغات ضبط شده ی زیاد برای هر صدا

• نکاتی برای چگونگی تلفظ صداها
• ضبط ‘زوج‌های حداقلی’ : دو لغت با صداهای مشابه، اما متفاوت.