چگونه می‌توانید یک زبان خارجی را روان صحبت کنید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همیشه بر داشتن fluency و روان صحبت کردن در زبان تاکید داشته است. چگونه می‌توانید یک زبان خارجی را روان صحبت کنید؟

چگونه می‌توانید یک زبان خارجی را روان صحبت کنید؟
چگونه می‌توانید یک زبان خارجی را روان صحبت کنید؟

آیا می‌توانید در زبانی خارجی به شیوایی دست یابید یا چگونه می‌توانید یک زبان خارجی را روان صحبت کنید؟

آیا شیوه‌ی یادگیری که از آن استفاده می‌کنید، شما را قادر به کسب هدفتان می‌کند؟ چنانچه قصد سفر به جایی را دارید باید مطمئن باشید که شیوه‌ی حمل و نقلی که از آن استفاده می‌کنید شما را به مقصد می‌رساند. با راه مشابه باید به استراتژی زبانی که برگزیدید اعتقاد داشته باشید. اگر فکر می‌کنید روش یادگیری که استفاده می‌کنید مفید نیست، پس باید راه خود را عوض کنید.

به نظر ما مؤثرترین استراتژی یادگیری آنست که وقف ورودی‌های بسیار، گوش دادن، خواندن و استفاده از محتوای جالبی که انتخاب کرده‌اید، می‌شود. البته که باید با محتوای تازه‌کارها شروع کنیم که ممکن است آنقدر جالب نباشد اما می‌توانیم با سرعتی شگفت‌آور به سراغ چیزهای موثق‌ و جالب برویم.

این یعنی شما در ابتدا برای کسب دایره‌ی واژگانی بزرگ و سطح بالایی از درک مطلب بعنوان پایه‌ای برای بنا نهادن سایر مهارت‌های زبانی،  جستجو می‌کنید. من با مؤثر بودن این رویکرد اعتماد دارم؛ چه برگرفته از تجربه‌ی شخصی خودم در یادگیری ده‌ها زبان و چه از مطالعه‌ی تحقیقات صورت گرفته در باب فراگیری زبان. می‌دانم که مطالعه‌ی محتوای جالب زبانی بر روی آیپد یا گوش دادن به یک کتاب صوتی جالب همزمان با راه بردن سگم نه تنها لذت‌بخش است بلکه دائماً بر مهارت‌های زبانی‌ام می‌افزاید.

می‌خواهید که زبانی خارجی را سلیس صحبت کنید؟ آن زبان را دوست دارید؟ آیا دوست دارید که همراه افراد آن گروه زبانی باشید؟ می‌خواهید که به بعضی از جنبه های آن فرهنگ، مثل کتاب، فیلم، موسیقی و غیره دسترسی داشته باشید؟ می‌خواهید به کشوری که به آن زبان صحبت می‌کند، سفر کنید؟ آیا برای کار خود یا ارتباط با دوستان یا آن هایی که دوستشان دارید، به زبان احتیاج دارید؟ هر چه بیشتر به این سوال‌ها جواب ‘بله’ بدهید، انگیزه ی شما قوی تر می شود.

گذشته از این مزایای واضح توانایی ارتباط به زبان دیگر، یادگیری زبان عادتی سالم است. تحقیقات نشان داده‌اند که یادگیری و صحبت به زبانی دیگر برای مغزمان خوب است، مهارت های شناختی مان را قوی می کند، ما را جوان نگه می دارد، و وقتی سن بالاتر برود مانع زوال عقل می شود

یادگیری زبان نیازمند تعهد است و بنابراین مهم است که ما احساس کنیم تلاش برای روان صحبت کردن در یک زبان خارجی ارزشش را دارد.