آزمون NBDE آمریکا ۲۰۲۴ | مدرک INBDE دندانپزشکی

امتحان NBDE دندانپزشکی آمریکا | INDBE چیست؟

آزمون NBDE که در حال حاضر آزمون INDBE گفته می شود آزمون برد ملی دندانپزشکی آمریکا یا Integrated National Board Examination آمریکا است که برای سنجش دانش تئوری و کلینیکی دندانپزشکان در آمریکا استفاده می شود و در صورت قبولی مدرک دندانپزشکی افراد تایید می شود. دندانپزشکانی که از ایران مدرک خود را گرفته اند در اولین قدم برای گرفتن تخصص و یا شرکت در دوره های معادل سازی مدرک در آمریکا باید در INBDE شرکت کنند. این آزمون توسط American Dental Association (ADA) برگزار می شود.

آزمون NBDE
آزمون NBDE

INBDE چیست و شامل چه مواردی است؟

این آزمون مهارت های تئوریک و بالینی شما را در سه حوزه می سنجد:

  1. تشخیص و طرح درمان
  2. مدیریت بهداشت دهان
  3. تخصص و حرفه

به صورت ساختاری آزمون دارای دو بخش است یک بخش نوشتاری و یک بخش بالینی

بخش نوشتاری موضوعات مختلفی مثل آناتومی دندان، آسیب شناسی، داروشناسی و رادیولوژی دهان و دندان را شامل می شود.

آزمون شبیه سازی بالینی شامل چندین بیمار شبیه سازی شده می باشد که داوطلب باید بیماری شخص را تشخیص دهد و طرح درمان مناسب را ارائه دهد.

باید بدانید آزمون INDBE به عنوان پذیرش تحصیلی و یا اعطای ویزای تحصیلی قابل ارائه نیست. برای دیدن شرایط و روند کسب ویزای تحصیلی دندانپزشکان در آمریکا برای تخصص و یا دوره های معادل سازی مطلب ویزای تخصصی دندانپزشکی در آمریکا را ببینید.

نحوه ثبت نام در آزمون به چه صورت است؟

برای ثبت نام شما باید به وب سایت NBDE مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را انجام دهید و توجه داشته باشد که امتحان تتنها در آمریکا برگزار می شود و در کشور های دیگر امکان برگزاری این امتحان وجود ندارد.

مدرک NBDE چند سال اعتبار دارد؟

از تاریخ صدور، ۳ سال اعتبار برای این مدرک وجود دارد.

جزییات آزمون INBDE

هر چند که جزییات آزمون بسیار گسترده است و شاید نتوان همه آنها را مورد اشاره قرارداد اما موارد زیر در این امتحان از اهمیت زیادی برخوردانرد.

Embryology, Human anatomy, & Histology

Physiology and biochemistry

Pathology and microbiology

Dental Anatomy and Occlusion

Endodontic

Operative Dentistry

Control of maxillofacial and oral surgery pain

Oral diagnosis

Pediatric dentistry and orthodontics

Periodontics

Pharmacology

Prosthodontics

Patient management

Behavioral science

Occupational safety

Dental public health

علاوه بر این موارد INDBE موارد دیگری همچون دانش پایه، توانایی های بالینی، رفتار با بیمار و به روز بدن پزشک را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

نمره قبولی در INBDE

نکته مهم در مورد امتحان  INBDE این است که این آزمون حد نصابی است. یعنی شما در رقابت با افراد دیگر نیستید و تنها لازم استحد نصاب نمره را کسب کنید.

در کل این آزمون دو صورت دارد: قبول و یا رد Pass or Fail

اما سیستم نمره دهی به این صورت است که هر ساله هیئت امتحانات حد نصابی را برای امتحان در نظر می گیرد. به صورت کلی آزمون از ۴۹  تا ۹۹ می باشد و در شرایطی که شما حد نصاب ۷۵ را کسب کنید در اصل در آزمون موفق شده اید.