SOP چیست؟ نحوه نوشتن انگیزه نامه برای بورسیه + نمونه

انگیزه نامه یا SOP چیست؟

Statement of Purpose یا انگیزه نامه یک نامه برای گرفتن پذیرش از دانشگاه هاست که در آن باید به مسیر شغلی تان، علایقتان، سوابق حرفه ای خود، اهداف و انگیزه خود از انتخاب یک دوره آموزشی اشاره کنید. معمولا SOP می توانید اسم های دیگری هم داشته باشد مانند Research statement و یا letter of intent که همه آنها روال نوشتن یکسانی دارند.

SOP
SOP

انگیزه نامه معمولا به صورت یک متن یک یا دو صفحه ای می باشد و ممکن است برخی دانشگاه ها سوالات خاصی را نیز به شما بدهند که باید به آنها پاسخ دهید. به جرات می توان گفت انگیزه نامه مهم ترین مدرک برای تصمیم گیری پذیرش یا عدم پذیرش شما در یک دانشگاه است.

چرا انگیزه نامه بسیار مهم است؟

SOP مدرکی است که با آن دانشگاه شما را می شناسد. یعنی شما خودتان را در آن توصیف می کنید و هم چنین از دلایلتان برای انتخاب یک رشته و دانشگاه صحبت می کنید. در انگیزه نامه دانشگاه با شخصیت شما، سوابق تحصیلی، اهداف شغلی، اعتقادات و حتی دیدتان نسبت به آینده آشنا می شود.

در اصل با انگیزه نامه شما به دانشگاه اعلام می کنید چرا بهترین گزینه برای انتخاب هستید. یک انگیزه نامه خوب ضعف های تحصیلی شما را پوشش می دهد و نقاط قوتتان را برجسته می کند. هم چنین توانایی نوشتن شما را نیز به نمایش می گذارد.

در یک انگیزه نامه خوب چه نکاتی باید ذکر شود؟

 1. مروری کوتاه بر زندگی شخصی خود
 2. شرایط مالی
 3. سوابق و جزییات تحصیلی
 4. سوابق حرفه ای و شغلی
 5. اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
 6. دلایل اینکه چرا می خواهید در دانشگاه مورد نظر تحصیل کنید
 7. دلایل اینکه چرا به رشته مورد نظر علاقه دارید
 8. فعالیت های خارج برنامه
 9. مقالات و کتاب های چاپ شده
 10. علایق و سرگرمی خود

در پروسه مهاجرت یکی از مهم ترین موارد سطح مناسب زبان انگلیسی می باشد، برای اینکه بدانید سطحتان چیست به شما پیشنهاد می کنیم حتما تعیین سطح زبان انگلیسی را امتحان کنید.

نکات انگیزه نامه برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

کارشناسیکارشناسی ارشد
هدفتان از شرکت در دوره و فرصت هایی که به دنبال آن هستیداهداف بلند مدت و کوتاه مدت شغلی و شخصی
مسیر تحصیلی شما و دستاوردهای تحصیلی تانمدارک دستاورد های حرفه ای شما
فعالت های فوق برنامهخصوصیت های کار گروهی، رهبری و دیگر خصوصیت های همکاریتان با دیگران
انگیزه و آرزوهای شغلیتوقعات شغلی و سازمانی
تکالیفی که در طی تحصیل انجام داده ایدپروژه های قابل بیانی که در شغلتان انجام داده اید
اگر کارآموزش کرده اید ذکر کنیداگر شغل داوطلبانه ای داشتید ذکر کنید

سه قدم برای نوشتن یک انگیزه نامه قوق

 1. طراحی خوبی داشته باشید

مهم ترین نکته  در نوشتن یک انگزه نامه خوب برنامه ریزی و طرح ریزی قوی است. یک چارچوب کلی برای کارتان در نظر بگیرید. شروع کارتان اگر با یک داستان شخصی از زندگیتان باشد بسیار تاثیر گذار خواهد بود. موضوعات و موارد مختلف را تقسیم بندی کنید و از همه مهم تر دلایلتان برای انتخاب دوره و دانشگاه را بیان کنید.

 • پیچیده ننویسید

سعی کنید ساده بنویسید. روان صحبت کنید. از استفاده از جملات نامفهوم و گنگ بپرهیزید. از جملات مجهول کمتر استفاده کنید.اگر گپ تحصیلی دارید و یا چند سالی بین دوره های تحصیلتان فاصله افتاده دلیال را واضح بیان کنید و سعی کنید ارتباط آن را با رشته تحصیلی تان بیان کنید. مطمئن شوید مقدمه و نتیجه گیری خوبی در SOP شما وجود دارد. به یاد داشته باشید همیشه SOP از نظر زمانی باید از موارد اخیر شروع شود و به موارد قبل برگردد.

 • کارتان را برای هر دانشگاه اختصاصی بنویسید

اشتباه مهلکی که بسیاری انجام می دهند نوشتن یک SOP برای همه دانشگاه هاست و تنها اسم دانشگاه را در متن تغییر می دهند. این کار بسیار غیر حرفه ای است. احتمالا باعث خواهد شد که دانشگاه شما را به عنوان کسی که واقعا یک دانشگاه یا دوره خاص را مد نظر دارد نشناسد. پس برای هر دانشگاه یک متن منحصر به فرد بنویسید.

چند نکته کوچک برای نوشتن انگیزه نامه مناسب

 • از ترجمه فارسی به انگلیسی بپرهیزید
 • از قالب های تکراری و متن های موجود در اینترنت کمتر استفاده کنید.
 • از گفتن اصطلاحات تخصصی بپرهیزید.
 • دروغ نگویید
 • از طنز بیش از حد استفاده نکنید.

نمونه انگیزه نامه برای دانشگاه و گرفتن بورسیه

I am excited to express my sincere interest in applying for the [NAME] Scholarship Program, which I believe will be instrumental in helping me achieve my dream of studying abroad. As a highly motivated and ambitious senior pursuing a Bachelor of Science degree in [SPECIALIZATION at UNIVERSITY NAME] University, I strongly believe that this scholarship will provide me with the financial support and resources I need to achieve my academic and career goals.

As a first-generation college student, I understand the value of hard work and perseverance. My parents have instilled in me a strong work ethic and emphasized the importance of education. Despite facing several challenges throughout my academic journey, I have always strived to excel in my studies and have maintained a high GPA. Additionally, I have actively participated in various extracurricular activities, allowing me to develop my leadership and teamwork skills.

My passion for [FIELD OF STUDY] stems from my interest in [specific aspect or experience that sparked your interest]. Through my coursework and research experiences, I have gained a deeper understanding of [relevant concepts or skills] and have developed a strong interest. However, as an international student, pursuing a program abroad requires significant financial resources, and I face significant financial challenges. I strongly believe that this scholarship will help me overcome some of these challenges and enable me to focus on my studies and research without the burden of financial stress.

In addition to my academic achievements, I have also been actively involved in [relevant extracurricular activities or community service]. For instance, I have volunteered with [specific organization or event] to [specific impact or contribution]. These experiences have not only allowed me to give back to my community but have also helped me develop valuable skills such as [specific soft skills]. Overall, my academic and professional experiences have fueled my interest and driven me to apply for this specific scholarship program.

Despite my hard work and dedication, I face several financial constraints that make it difficult for me to pursue my academic goals. If awarded this scholarship, I will use the funds to cover my tuition fees, purchase required course materials and research supplies, and participate in relevant conferences and workshops to enhance my knowledge and skills. I will also use this opportunity to engage in community service and mentorship programs that can positively impact my career growth.

I believe that my diverse experiences have shaped me into a well-rounded individual. I am confident that I have the academic and personal qualities to be a worthy recipient of this scholarship and to excel in a PROGRAM NAME program.

In conclusion, I am deeply grateful for the opportunity to apply for the NAME Scholarship Program, and I am committed to utilizing the resources and opportunities provided by this scholarship to achieve my academic and career objectives. Thank you for considering my application.