یادگیری زبان برایتان سخت است؟ وقت آن است که خود را باور کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یادگیری آسان زبان های مختلف را در کلاس های خود انجام می دهد. اگر یادگیری زبان برایتان سخت است؟ وقت آن است که خود را باور کنید . ما به شما این خود باوری را تزریق می کنیم که بتوانید یک زبان را راحت تر بیاموزید.

یادگیری زبان برایتان سخت است؟ وقت آن است که خود را باور کنید
یادگیری زبان برایتان سخت است؟ وقت آن است که خود را باور کنید

نکاتی برای یادگیری زبان برایتان سخت است؟ وقت آن است که خود را باور کنید را بهتر لمس کنید.

مساله ی یادگیری زبان مساله ی عادت کردن است

این که مساله ی یادگیری زبان مساله ی عادت کردن است، مفهوم بسیاری مهمی به حساب می آید. به عنوان رویکردی در یادگیری زبان، از بعضی جهات تقریبا شرقی است. اگرچه در مکان هایی مثل ژاپن، چین و کره به معلم، استاد یا مربی که چیزی را تدریس می کند، بسیار علاقه مند هستند، اگر نگاهی به سنت های آن ها بیندازیم، مثل سنت ذِن و رویکردهای ساخت در ژاپن، می فهمیم که بسیار با دیدن مردم، یادگیری و عادت کردن به چیزی در ارتباط است.

این یادگیری به صورت نظری از کتاب نیست، بلکه به تدریج عادت کردن به آن است. اطلاعات به نوعی در شما طبقه بندی می شوند و با هر لایه چیزهای به خصوصی مشخص می شوند، و واضح شدن این ها باعث مشخص شدن چیزهای دیگر می شود. ولی شما باید اعتماد داشته باشید که این فرایند، این فرایند طبقه بندی شده، این خود را در برابر زبان قرار دادن شما را به نتیجه ی دلخواهتان هدایت می کند. اگر شما آن اعتماد به نفس را نداشته باشید، آن وقت فکر کنم تجربه ی ناامیدکننده ای برایتان می شود.

چگونه فردی مبتدی باید زبان را فراگیرد؟

خب، مساله اعتماد به نفس داشتن است که شما می توانید انجامش دهید چون بقیه آن را انجام داده اند، بقیه در کشورهای دیگر، با پیش زمینه های فرهنگی متفاوت و سنین مختلف. این مساله ی داشتن استعداد ویژه ای نیست. اگر شما به سوئد بروید، همه ی آن ها این کار را می کنند و همه شان ژن خاص و متفاوتی ندارند. هرکسی در هر سنی می تواند این کار را انجام بدهد، پس شما باید قبولش کنید.

من فکر می کنم مساله ی دیگر انجام کارهای لذت بخش است تا ناامیدی از فراموش کردن، اشتباه کردن، ناامیدی و احساس این که شما هنگام صحبت بسیار دست و پا چلفتی هستید، و این چیزها تبدیل به تجربه ی غالب نشوند. شما باید کارهایی را انجام بدهید که لذت بخش هستند تا جنبه ی لذت بخش یادگیری زبان به تجربه ی غالب تبدیل شود. به این روش شما وقت می گذارید، به اندازه ی کافی در معرض  آن قرار می گیرید و  به زبان عادت می کنید.