کتاب آموزش زبان ایتالیایی

کتاب آموزش زبان ایتالیایی
شاید بتوان قویترین دوره های آموزش زبان ایتالیایی را تنها با کتاب آموزش زبان ایتالیایی espresso متصور شد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد کتاب های اسپرسو را در آموزش زبان ایتالیایی خود به کار می گیرد. این کتاب تنها کتابی است که در ایتالیا طراحی شده است و برای زبان آموزانی است که زبان اول آنها زبان ایتالیایی نیست. متد نوآورانه کتاب آموزش زبان ایتالیایی Espresso بر اساس مکالمه طراحی شده است و شامل موارد زیر می باشد:

  • منابع اصل زبان
  • موقعیت های واقعی زبان و عدم استفاده از موقعیت های کلیشه
  • فعالیت های انگیزشی و محرک برای زبان آموزان
  • بخش های واضح بخش های گرامر
  • بخش های فرهنگگی و اطلاعاتی در مورد کشور آمریکا
  • موضاعات به روز و جالب برای زبان آموزان

در دوره های آموزش زبان ایتالیایی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد این کتاب ها برای زبان آموزان استفاده می شوند و در دوره های ۱۲ جلسه ای که هر جلسه شامل ۱٫۵ ساعت آموزش می باشد برگزار می شوند. این کتاب های از آنجا که برای افرادی که ایتالیایی را به عنوان زبان دوم خود انتخاب کرده اند بسیار مناسب است. CD کتاب آموزش زبان ایتالیایی اسپرسو نیز برای آشنایی زبان آموزان با لهجه و تلفظ استفاده می شوند. دیکشنری زبان ایتالیایی Oxford نیز در دوره ها برای زبان آموزان استفاده می شود. این دیکشنری با بیش از ۴۰۰۰۰ واژه و ۶۰۰۰۰ ترجمه به دو زبان ایتالیایی و انگلیسی موجود می باشد و از آنجا که در قطع های کوچک چاپ می شود می تواند در موقعیت های مختلف همچون کار ، مسافرت و مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد. این دیکشنری هر ساله به روز می شود و جنبه های علمی که سریع پیشرفت می کنند همانند علوم کامپیوتر پوشش می دهد.
برای شرکت در دوره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های موسسه تماس بگیرید و از ززمان برگزاری دوره های ایتالیایی آگاه شوید.