آموزش سلام و احوالپرسی به زبان ایتالیایی + فیلم

اگر دوست دارید آموزش سلام و احوالپرسی به زبان ایتالیایی را ببینید حتما این متن را دنبال کنید

مستقیم ترین راه برای سلام کردن در ایتالیایی “ciao” است اما در واقع چندین راه برای سلام کردن به دیگران در ایتالیایی وجود دارد. بسته به شرایط سلام و احوالپرسی شما برخی از این روش ها می تواند مناسب تر باشد. پس با خواندن این مطلب و دیدن ویدیو آموزشی این متن به راحتی تمام روش های آموزش سلام و احوالپرسی به زبان ایتالیایی را بدانید و در مکالمه ها به کار ببرید تا بیشتر شبیه افراد ایتالیایی زبان به نظر برسید.

اگر می خواهید بیشتر با زبان ایتالیایی آشنا شوید، حتما مقاله آشنایی با زبان ایتالیایی را بخوانید.

سلام و احوالپرسی به زبان ایتالیایی
سلام و احوالپرسی به زبان ایتالیایی

سلام کردن به زبان ایتالیایی

سلام خودمانی به زبان ایتالیایی

در موقعیت های غیر رسمی بگویید “ciao”. این یکی از دو راه معمول برای گفتن “hello” یا “hi”  در ایتالیایی است.

 • در نظر داشته باشید که “ciao” را بر اساس موقعیتی که در آن به کار می رود، همچنین می توان به صورت «خداحافظ» ترجمه کرد.
 • اگرچه سلامی متداول است، ciao را نسبتاً غیر رسمی به حساب می آورند که معمولاً در موقعیت های غیر رسمی یا در میان دوستان و اعضای خانواده به کار می رود.
 • ciao را به صورت chow تلفظ کنید.

سلام استاندارد به زبان ایتالیایی

برای موقعیت های خنثی به سراغ “salve” بروید.
این دومین روش معمول برای گفتن “hello” در ایتالیایی است اما همچنان خیلی متداول نیست.

 • کلمه ی “salve” اگرچه به اندازه ی ciao معمول نیست اما برای استفاده در برابر کسانی که با آنها آشنایی زیادی ندارید مناسب تر است. رسمی ترین راه برای سلام کردن به کسی این است که از عبارت متناسب با زمان استفاده کنید اما Salve همچنان برای استفاده در مورد اغلب آدم ها مناسب است.
 • برای اینکه آن را در چشم انداز گویشور بومی انگلیسی قرار دهیم؛ “ciao” مانند “hi” است درحالیکه “salve” به “hello.” نزدیک تر است.
 • Salve از لاتین قرض گرفته شده و توسط رومی ها در زمان قیصر مرتباً مورد استفاده قرار می گرفت.
 • Salve هم مانند ciao بسته به موقعیت می تواند برای گفتن “good-bye”  مورد استفاده قرار بگیرد.
 • salve را به صورت sahl-veh تلفظ کنید.

صبح بخیر، شب بخیر و روز بخیر به زبان ایتالیایی

“buongiorno” را در صبح بگویید. ترجمه ی این عبارت «صبح بخیر» یا «روز بخیر» می شود.

 • Buon از صفت ایتالیایی “buono,” به معنای «خوب» مشتق شده است.
 • Giorno یک اسم ایتالیایی به معنای روز است.
 • buongiorno مانند بسیاری دیگر از احوالپرسی های ایتالیایی بسته به موقعیت می تواند معنای “good-bye” را هم بدهد.
 • Buongiorno و سایر احوالپرسی هایی که اساس زمانی دارند شامل رسمی ترین روش ها برای سلام کردن به دیگران هستند. با اینحال همچنان می توانید این عبارات را در میان دوستان و اعضای خانواده به کار ببرید.
 • buongiorno را به صورت bwohn jor-noh تلفظ کنید.

فیلم آموزش سلام و احوالپرسی به زبان ایتالیایی

در بعد از ظهر با استفاده از buon pomeriggio احوالپرسی کنید.

این عبارت برای گفتن good afternoon” به عنوان سلام یا خداحافظی در بعد از ظهر به کار می رود.

 • در نظر داشته باشید که کماکان ممکن است buongiorno را در بعد از ظهر بشنوید اما buon pomeriggio کمی متداول تر و دقیق تر است. “Buon pomeriggio” در مقایسه با “buongiorno” به مراتب رسمی تر است.
 • Buon یعنی «خوب» و pomeriggio اسمی است به معنای «بعد از ظهر».
 • این سلام را به صورت  bwohn poh-meh-ree-joh تلفظ کنید.

به هنگام عصر بگویید “buonasera”

 روشی مؤدبانه برای سلام یا خداحافظی کردن با کسی پس از ساعت ۴ عصر  استفاده از buonasera است.

 • Buona یعنی خوب در حالیکه sera اسمی ایتالیایی است به معنای .evening از آنجایی که serais مؤنث است، صفت مذکر “buon” صورت مؤنث buona را به خود می گیرد.
 • buonasera را به صورت bwoh-nah seh-rah تلفظ کنید.

روش های دیگر سلام کردن به زبان ایتالیایی

تلفن را به استفاده از “pronto?” جواب دهید. این عبارتی دیگر است که به عنوان “hello” در ایتالیایی به کار می رود اما تنها برای مکالمات تلفنی استفاده می شود.

 • می توانید از pronto در زمانی استفاده کنید که به شما زنگ می زنند یا شما به کسی تلفن می زنید.
 • pronto به عنوان یک صفت در انگلیسی یعنی «آماده».  پاسخ دادن تلفن با این کلمه نشان می دهد که آماده اید شنونده ی صحبت گوینده در پشت خط باشید یا از آمادگی وی برای صحبت کردن بپرسید.
 • pronto را به صورت prohn-toh تلفظ کنید.

سلام کردن به گروهی از افراد با ciao a tutti

وقتی به گروهی از دوستان تان سلام می کنید می توانید به جای سلام کردن به تک تک آنها از این عبارت استفاده کنید.

 • به خاطر داشته باشید که “ciao” روشی غیر رسمی یا عادی برای سلام کردن است.
 • A tutti یعنی «به همه». کلمه ی “a” یعنی «به» و کلمه ی “tutti” یعنی «همه» یا «همگان».
 • اگر به صورت تحت اللفظی ترجمه شود معنای «سلام به همگی» را دارد.
 • این عبارت را به صورت chow ah too-tee تلفظ کنید.

از ملاقاتتان خوشحال شدم را با “piacere di conoscerti.” بگویید

این عبارت در انگلیسی یعنی «از دیدارتان خوشوقت هستن»

 • Piacere از فعلی ایتالیایی گرفته شده به معنای «خرسند بودن» یا «مشتاق چیزی بودن». همچنین می تواند به تنهایی بعنوان حرف ندا برای گفتن «سلام» به کار رود اما این کاربرد برایش متداول نیست.
 • Di حرف اضافه ای است به معنای “of,” “to,” یا “for,”.
 • Conoscerti صورت صرف شده ی غیر رسمی برای فعل ایتالیایی “conoscere,” است به معنای “to know” یا “to meet.” توجه داشته باشید که صورت رسمی تر برای صرف این فعل conoscerla خواهد بود.
 • piacere di conoscerti را به صورت pee-ah-cheh-reh dee koh-noh-shehr-tee تلفظ کنید.
 • piacere di conoscerla را به صورت pee-ah-cheh-reh dee koh-no-shehr-lah تلفظ کنید.

به سراغ incantato بروید. این کلمه ای عامیانه است که به صورت غیر رسمی برای نشان دادن خرسندی بسیار از دیدن کسی استفاده می شود. یک نوع سلام است که اغلب یعنی فردی شیطنت می کند (یا یک دختر “incantata” می کند).

 • معادل انگلیسی این عبارت افسون شده  یا مسحور می باشد.
 • این عبارت را به صورت een-kahn-tah-toh تلفظ کنید.

خوش آمدید به زبان ایتالیایی

با استفاده از benvenuto به کسی خوشامد بگویید. اگر به عنوان میزبان به کسی سلام می کنید، از این عبارت برای «خوشامد گویی» استفاده کنید.

 • Ben از کلمه ی ایتالیایی “buon,” به معنای «خوب» مشتق شده است.
 • Venuto از فعل ایتالیایی venire به معنای آمدن مشتق شده.
 • ترجمه ی مستقیم تر از آن می شود benvenuto  «خوب آمدید.»
 • benvenuto را به صورت behn-veh-noo-toh تلفظ کنید.

نکته ی اضافی: ایتالیایی به عنوان یکی از ساده ترین زبان ها برای یادگیری توسط گویشور انگلیسی محسوب می شود. گرامر و ساختار جمله ی آن در مقایسه با انگلیسی متفاوت اما ساده تر هستند. از آنجایی که هر دو زبان ریشه های لاتین دارند هزاران کلمه ی هم ریشه را به اشتراک دارند – یعنی لغاتی که تلفظ متفاوت اما معنای یکسان دارند. ایتالیایی از دوستان خیلی خوب اسپانیایی، فرانسوی و لاتین است. … گویشوران اسپانیایی در اغلب موارد حتی بدون تمرین رسمی قبلی می توانند ایتالیایی را تا حد زیادی متوجه شوند.