آزمون زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی( تافل)

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش تافل را در مقالات متعددی انجام داده است. اما می خواهیم امروز به خود تافل بپردازیم و ببینیم این آزمون چگونه به وجود امده و چه مشخصه هایی دارد و به طور کلی آزمون انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی( تافل) چیست؟

آزمون انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی( تافل)
آزمون انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی( تافل)

همه چیز در مورد آزمون انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی( تافل)

آزمون انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی یک امتحان استانداردسازی شده برای سنجش توانایی گویشوران غیر بومی در زبان انگلیسی است که می‌خواهند در دانشگاه‌های انگلیسی زبان ثبت‌نام کنند. این آزمون توسط بسیاری از آکادمی‌های انگلیسی زبان و نهادهای حرفه‌ای پذیرفته شده است. تافل یکی از دو آزمون اصلی زبان انگلیسی در دنیاست، دیگری آزمون آیلتس می‌باشد.

تافل محصول خدمات آزمون‌های تحصیلی (به اختصار ETS) می‌باشد که یک مؤسسه‌ی غیر انتفاعی است که آزمون‌ها را طراحی و اجرا می‌کند. ETS  نتایج نهایی را منتشر کرده و آن‌ها را به طور مستقل به مؤسسات برای مدت دو سال بعد از آزمون ارسال می‌کند.

در سال ۱۹۶۲ یک شورای ملی متشکل از نمایندگان سی مؤسسه‌ی دولتی و خصوصی گردهم آمدند تا به مسئله‌ی حصول اطمینان از مهارت در زبان انگلیسی برای گویشوران غیر بومی که مایل هستند در دانشگاه‌های ایالات منحده درس بخوانند، بپردازند. این شورا ایجاد و اجرای آزمون تافل را برای چارچوب زمانی ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۴ تجویز کرده بود.

آزمون اینترنتی از زمان معرفی آن در اواخر سال ۲۰۰۵ به سرعت جایگزین آزمون تافل کامپیوتری که CBT نام دارد و آزمون کاغذی یا PBT شده است، با اینحال آزمون کاغذی همچنان در برخی نواحی گرفته می‌شود. تافل iBT (اینترنتی) در طی مراحلی در ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در سال ۲۰۰۵ و به بقیه‌ی دنیا در سال ۲۰۰۶ معرفی شده است و از آن پس مراکز آزمون متناسب با آن اضافه شده‌اند. آزمون کامپیوتری در سال ۲۰۰۶ به حالت تعلیق در آمد و نتایج آن دیگر حائز اعتبار نیستند.

در ابتدا، تقاضا برای کرسی‌ها بیش از میزان موجود بود و داوطلبان باید ماه‌ها منتظر می‌ماندند. الان در اغلب کشورها این امکان وجود دارد که آزمون را بین یک تا چهار هفته بدهید.این آزمون چهار ساعته شامل چهار مرحله است و هرکدام یکی از مهارت‌های بنیادین زبان را می‌سنجد (این در حالیست که برخی از وظایف مستلزم یکپارچگی مهارت‌های چندگانه هستند) و همه‌ی وظایف بر زبان در سطح آکادمیک و محیط تحصیلی بالاتر تمرکز می‌کنند. یادداشت برداری در حین آزمون تافل اینترنتی مجاز است. حداقل فاصله بین دو آزمون ۱۲ روز است.