بیوگرافی عاشقانه انگلیسی | جملات زیبا برای بیو با ترجمه

جملات عاشقانه انگلیسی برای Bio اینستاگرام

یک بیوگرافی زیبا که د قسمت بیو اینستاگرام باشد می تواند حس عاشقانه شما به همه نشان دهد. انتخاب جمله مناسب برای قرار دادن در بیو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، ایکس و .. می تواند کمی سخت باشد. ما برای شما بهترین و پرطرفدارترین جملات عاشقانه انگلیسی که می توانید در بیوگرافی شبکه های اجتماعی استفاده کنید را در این مطلب جمع آوری کرده ایم.

love bio
love bio in english

بهترین جملات انگلیسی عاشقانه برای بیوگرافی اینستاگرام

Love has found us

 عشق ما را پیدا کرد


Happily in love

عاشقم با خوشحالی


Crazy about each other

دیوونه هم دیگه ایم


Together is our happy place

با هم بودن جایی است که ما خوشحالیم


My heart beats for you

قلبم برای تو میزند


You and me, always

من و تو برای همیشه


Our love story is forever

داستان عاشقانه ما برای همیشه خواهد بود


My forever Valentine

تو ولنتاین منی برای همیشه


My one and only

تنها عشق من


Love is in the air

عشق در هوایم جاری است


Soulmates for life

همزاد هم در زندگی


Head over heels in love

سر تا پا مملو از عشق


Lucky in love

خوش شانس در عشق


Love and laughter with you

عشق و لبخند با تو


Forever grateful for you

تا ابد از داشتنت سپاسگزارم


My forever and always

همیشگی و پاینده من


Our love is an adventure

عشق ما یک ماجراجویی است


Better together

با هم بهتریم


Love always wins

عشق همیشه برنده است


Love me forever

برای همیشه عاشقم باش

بهترین بیوگرافی های عاشقانه انگلیسی برای زوج ها

Creating unforgettable memories

خاطره های فراموش نشدنی می سازیم


A couple of weirdos in love

زوجی عجیب و عاشق هم


You and me against the world

 من و تو در برابر همه دنیا

به شما پیشنهاد می کنیم حتما مطلب انواع عاشقتم به انگلیسی را هم ببینید.


Thank you for showing me love

برای اینکه عشق را نشانم دادی از تو متشکرم


You taught me what true love is

تو به من یاد دادی عشق واقعی چیست


The best things in life are even better with you

بهترین چیزها در دنیا با تو بهترن


Our love is a storybook romance

عشق ما کتاب داستانی رومانتیک است

جملات عاشقانه انگلیسی برای بیوگرافی پسرها

Loverboy

پسر عاشق


<In love with you since <insert date

از تاریخ<-> عشاق تو هستم


Quietly in love

بی سر و صدا عاشق


Love that kills

عشقی که می کشد


My love for you will never die

عشقم به تو هرگز نمی میرد


Words cannot express my love for you

کلمات نمی توانند عشقم به تو را توصیف کنند


A charming lad

یه پسر جذاب


A man in love

یک مرد عاشق

بیوگرافی انگلیسی عاشقانه برای دختر ها

Lovergirl

دختر عاشق


You are my everything

تو همه چیز منی


<Lady in love with <insert name

دختری عاشق با <اسم>


<Belongs to <insert name

متعلق به <اسم شخص>


A true princess at heart

یک شاهزاده خانم واقعی در قلب


The queen of your heart

مکه قلب تو


Daddy’s little princess

پرنسس بابا


Queen of love

ملکه عشق


The lucky lady in love

خانم خوش شانس عاشق

بیوگرافی عاشقانه انگلیسی برای دوست داشتن خودتان

Self-love is the best love

عاشق خود بودن بهترین عشق است


Love yourself first, then love others

اول عاشق خودت باش و بعد دیگران رو دوست داشته باش


Self-loving maestro

استاد عاشق خود بودن

سوالات متداول

in rel به چه معناست؟

In rel که در مخفف In relationship می باشد به معنای در رابطه بودن با کسی است و معمولا موقعی گفته می شود که شخص می خواهد نشان دهد که با شخص دیگری در رابطه عاشقانه است. البته این جمله معمولا توسط افراد native استفاده نمی شود.