اسم ها در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اسم‌ها در زبان انگلیسی به طور خاص در این مقاله می پردازد. پس با ما باشید تا دیگر مشکلی در این بخش نداشته باشید.

اسم ها در زبان انگلیسی
اسم ها در زبان انگلیسی
پس به نقش اسم ها در زبان انگلیسی توجه کنید

اسم چیست؟

از میان همه‌ی اقسام کلمه، اسم‌ها احتمالاً مهمترین هستند. اسم کلمه‌ای است که یک شخصف حیوان، مکان، چیز یا فکر را شناسایی می‌کند. در اینجا نگاهی نزدیک‌تر به این می‌اندازیم که چه چیزی باعث می‌شود یک اسم، اسم شود و یکسری مثال همراه تعدادی نصیحت برای استفاده از اسامی در جمله‌هایتان فراهم می‌کنیم.

تشخیص یک اسم

اسم کلمه‌ای است که فرد، حیوان، مکان، شیء یا ایده‌ای را مشخص می‌کند. کلمه‌ی انگلیسی noun در لغت لاتین nomen ریشه دارد، که به معنای «نام» است. هر زبانی کلماتی دارد که اسم هستند. همزمان که عبارات زیر را می‌خوانید، به تعدادی از لغاتی فکر کنید که ممکن است در هر دسته‌بندی جای بگیرد.

  • شخص- یک عبارت برای فرد، چه اسم خاص باشد چه نباشد، جنسیت، لقب، یا طبقه (اجتماعی)، اسم می‌باشد.
  • حیوان- یک عبارت برای حیوان، چه اسم خاص باشد چه نباشد، گونه، جنسیت، یا طبقه (جانوری)، اسم می‌باشد.
  • مکان- یک عبارت برای جا، چه اسم خاص باشد چه نباشد، موقعیت فیزیکی، یا منطقه‌ی عمومی، اسم می‌باشد.
  • شیء- یک عبارت برای چیز، چه الان موجود باشد، چه بعداً وجود داشته باشد یا قبلاً وجود داشته باشد، اسم می‌باشد.
  • ایده (فکر)- یک عبارت برای ایده، خواه واقعی، عملی یا تخیلی باشد که ممکن است هرگز به باروری نرسد، اسم می‌باشد.

مثال‌های اسم

وقتی ابتدا شروع به یادگیری اقسام کلمه می‌کنیم، تلاش برای تشخیص کلمات مختلف می‌تواند مانند یک چالش به نظر برسد. این فرآیند با تمرین بهتر می‌شود. در اینجا به یکسری مثال‌ها برای اسم اشاره می‌کنیم تا به شما در شروع کردن کمک کند. اسامی در هر جمله مورب شده‌اند.

  • شخص- جان شروع به دویدن کرد.
  • حیوان- سگ به گربه پارس کرد.
  • مکان- رستوران باز است.
  • شیء- توپ را پرتاب کن.
  • ایده- از قوانین پیروی کن.

عملکرد اسم‌ها

اسامی چند عملکرد مهم دارند. آن‌ها شامل اسامی به عنوان فاعل، اسامی به عنوان مفعول مستقیم، اسامی به عنوان مفعول غیر مستقیم، اسامی به عنوان مفعول حروف اضافه و غیره می‌شود.