سفارش دادن غذا به زبان چینی

چطور به زبان چینی غذا سفارش دهیم؟

یکی از مهم ترین کارهایی که در یادگیری زبان چینی باید انجام دهید این است که بتوانید سفارش دادن غذا به زبان چینی را انجام دهید. در این ویدیو آموزش زبان چینی به سادگی و با تلفظ صحیح یاد می گیرید که چطور در زبان چینی غذا سفارش دهید. یکی از مهم ترین موارد در زبان چینی نحوه بیان کلمات است. باید دقت داشته باشید که با کمی اشتباه در بیان کلمات معنی جملاتکاملا متفاوت می شود. بهتر است چند بار هر ویدیو را ببینید تا بر روی آن مسلط شوید.

هم چنین در ادامه همین مطلب اصطلاحات موجود در ویدیو به صورت نوشتاری نیز آورده شده اند تا در صورت نیاز بتوانید از آنها نیز استفاده کنید.

سفارش غذا به زبان چینی

我要冰的。

Wǒ yào bīng de.

我   Wǒ

要   yào

冰   bīng

我要冰的可乐。

Wǒ yào bīng de kělè.

可乐   kělè

我不要辣的。

Wǒ bú yào là de.

我   wǒ

不要   bú yào

辣 là

我要一点儿盐。

Wǒ yào yìdiǎnr yán.

我   wǒ

要   yào

一点儿   yìdiǎnr

盐   yán