شعر در زبان انگلیسی

شعر در زبان انگلیسی
اولین اثر ثبت شده ادبی که به نظم بوده است در سال ۶۵۸ میلادی می باشد که توسط Caedmon نوشته شده بود که برخی او می گویند او فردی بی سواد بوده است. اما شعر در زبان انگلیسی بعد از دوران رنسانس شکوفا شد هر چند که رنسانسخیلی آرام به انگلیس وارد شد اما توانست موثر باشد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش برای دوستداران ادبیات و شعر به تحلیل شعر در زبان انگلیسی می پردازد.

شعر در زبان انگلیسی
شعر در زبان انگلیسی

در دوران رنسانس چند عامل باعث پیشرفت شعر و ادبیات انگلیس شد:

Reformation: تغییر در ساختار های اجتماعی
کلیسای انگلیس: در سال ۱۵۳۵ با تاسیس این مکان توانست کاتولیک ها را که تا آن موقع به عنوان نیروی غالب در دنیای هنر و ادبیات بودن کنار یزند.
افزایش قدرت نظامی انگلیس و گسترده تر شدن سفر های دریایی این کشور و آشنا شدن مردم این کشور با ادبیات کشور های دیگر
بعد از این دوران شاعران بسیار بزرگی چشم به جهان گشودند که می توان مهم ترین آنها را William Shakespeare دانست. او بدون شک بزرگترین نمایش نامه نویس و شاعر انگلیسی زبان است و بسیاری او را شاعر ملی انگلیس می دانند. اما اگر بخواهیم شعر در زبان انگلیسی را بفهمیم در ابتدا باید شاعران مشهور انگلیسی زبان را بشناسیم. برخی از مهم ترین خالقان آثار شعر در زبان انگلیسی را می توان افرادی چون William Wordsworth ، William Blake ، Christina Rossetti ، John Keats ، Elizabeth Barrett Browning ، Caroll Lewis ، Matthew Arnold ، Gerard Manley Hopkins ، Charlotte Bronte ، Sir Philip Sidney ، Pandit Harichand Akhtar نام برد.
ماهیت شعر در زبان انگلیسی با آنچه در زبان فارسی داریم تفاوت های زیادی دارد و خواندن آنها باعث می شود شما تفاوت های فرهنگی را بیشتر بشناسید.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره های ویژه نقد ادبی زبان انگلیسی خود برای دوستداران ادبیات برنامه ویژه دارد. برای شرکت در این دوره ها با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.