گرامر Prefer و Would Prefer و Would rather انگلیسی

تفاوت و شباهت های گرامری Prefer و Would Prefer و Would rather در زبان انگلیسی

از هر دوی این اصطلاحات می توان برای بیان ترجیح دادن چیزی نسبت به چیز یا کار دیگری استفاده کرد. اگر چه تمام این عبارات از نظر معنایی تقریبا یک کاربرد دارند اما کاملا معنای یکسانی ندارند و از نظر ساختاری تفاوت هایی دارند. بیایید با هم به بررسی شباهات ها و تفاوت ها و همچنین کاربرد های این اصطلاحات بپردازیم.

شباهت ها و تفاوت های Prefer و Would Prefer

هر دوی این عبارات برای ترجیح دادن یک مورد خاص بر دیگری استفاده می شود.اگرچه از نظر گرامری این دو با هم کمی تفاوت دارند. در این ویدیو به صورت خلاصه و مفید می توانید تفاوت این دو اصطلاح را ببینید.

تفاوت Would Prefer و Prefer

همانطور که در ویدیو گفته شد از نظر گرامری در استفاده از Prefer می توان از دو حالت فعل یعنی مصدر (فعل با to) یا به صورت ing- یا gerund استفاده شود. در صورتی که هنگام استفاده Would Prefer باید از اسم بعد از Prefer استفاده کرد.

I prefer to eat a burger.

I prefer eating a burger.

I would prefer to eat a burger.

حالا به مثال های زیر در این مورد توجه کنید:

She prefers to drink tea.

او ترجیح می دهد چای بنوشد. (به صورت کلی و عمومی در زندگی از چای لذت می برد)

She would prefer to drink tea

او ترجیح می دهد چای بنوشد. ( در این موقعیت خاص و یا شرایط خاص)

تفاوت Prefer و Would Rather

این اصطلاحات هم از نظر معنایی برای زمانی که شما می خواهید نشان دهید نسبت به چیزی یا کاری علاقه و ترجیح دارید استفاده می شود. اگر چه از نظر گرامری شکل استفاده این دو با هم متفاوت است.

گرامر Prefer و Would Rather

Would Rather : بعد از would rather اگر بخواهیم از فعل استفاده کنیم فعل باید حتما بدون to و به صورت اصلی بیاید.

I would rather run than walk.

من دویدن را به راه رفتن ترجیح می دهم.

Prefer: بعد از Prefer و Would Prefer فعل به صورت مصدر (to verb) یا به صورت ing- می آید.

I prefer using a computer to writing with a pen.

من کامپیوتر را برای نوشتن به کاغذ ترجیح می دهم.

I’d rather use a computer than write with a pen.

من ترجیح می دهم با کامپیوتر بنویسم تا با خودکار.

برای دیدن تفاوت Must و Have to کلیک کنید.