حروف اضافه زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به حروف اضافه زبان انگلیسی و نحوه استفاده از آنها می پردازد. حروف اضافه در زبان انگلیسی بسیار کاربردی هستند.

حروف اضافه زبان انگلیسی
حروف اضافه زبان انگلیسی

اما حروف اضافه زبان انگلیسی را بهتر بشناسیم:

  • حروف اضافه نشان دهنده­ ی رابطه میان لغات دیگر در یک جمله هستند.
  • بسیاری از حروف اضافه به شما می گویند که جای یک چیز کجاست یا در کجا رخ داده است.
  • اغلب حروف اضافه چند معنا دارند پس معنا در متنهای مختلف کمی تغییر می کند.
  • تمام کردن یک جمله با حرف اضافه یک غلط املایی نیست.

انواع حروف اضافه

حروف اضافه نشان دهنده ی جهت، زمان، موقعیت و روابط فضایی و نیز سایر انواع رابطه های انتزاعی هستند.

جهت: Look to the left and you’ll see our destination

زمان: We’ve been working since this morning.

موقعیت: We saw a movie at the theater.

فضا: The dog hid under the table.

مثالهای حرف اضافه

متأسفانه هیچ فرمول قابل استنادی برای تعیین کاربرد حروف اضافه با ترکیب کلمات خاص وجود ندارد. بهترین راه برای یادگیری اینکه کدام حرف اضافه با کدام کلمات استفاده می شود اینست که تا حد امکان نوشتار باکیفیت بخوانید و به ترکیبهایی که به نظر صحیح میایند توجه کنید. در اینجا به چند مثال از متداول ترین حروف اضافه ی به کار رفته در جملات اشاره می کنیم.

I should rewrite the introduction of my essay.

Sam left his jacket in the car.

Did you send that letter to your mother?

We’re cooking for ten guests tonight.

Dan ate lunch with his boss.

شما می توانید از ابزاری مانند Google Ngrams استفاده کنید تا ببینید کدام حروف اضافه بیشترین استفاده را با لغات خاص دارند- اما به خاطر داشته باشید که این ابزار نمی تواند تفاوت معنای میان عبارات حرفی مختلف را توضیح دهد، مانند: “pay for” (خریدن چیزی) و “pay off” (رشوه دادن). برای آن منظور شاید بخواهید به فهرستی از حروف اضافه رجوع کنید که شامل معانی ترکیبهای مصطلح است.

تمام کردن یک جمله با یک حرف اضافه

آن ادعای قدیمی که «تمام کردن جمله با حرف اضافه اشتباه است کاملاً پوچ شمرده شده است. درست نیست و هرگز هم درست نبوده است. نویسندگانی که همیشه اصرار می کنند که یک حرف اضافه نمی تواند جمله را تمام کند اغلب جملات قلبمه و غیر طبیعی استفاده می کنند:

There’s no one else to hide behind. (از لحاظ گرامری صحیح و طبیعی است)

There’s no one else to hide behind. (از لحاظ گرامری صحیح است اما غیر طبیعی است)