حرف اضافه در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی و آموزش حرف اضافه در زبان انگلیسی می پردازد.  حرف اضافه یا Preposition موضوع مهمی در زبان انگلیسی است که باید به آن توجه کنید.

حرف اضافه در زبان انگلیسی
حرف اضافه در زبان انگلیسی

حرف اضافه در زبان انگلیسی چیست؟

حرف اضافه لغتی است که برای ایجاد ارتباط بین اسامی، ضمایر، یا عبارات با لغات دیگر جمله استفاده می‌شود. حروف اضافه معمولاً لغاتی کوتاه هستند، و به طور معمول مستقیماً جلوی اسامی قرار می‌گیرند. در بعضی موارد، حروف اضافه را جلوی اسم فعل می‌یابید.

موقع استفاده از حروف اضافه باید دو قانون خیلی مهم را به یاد داشته باشید. به این دلیل که حروف اضافه مبهم هستند، برای یادگیری و استفاده‌ی درست از آن‌ها در جمله باید تمرین کرد. چون وقتی که با حروف اضافه سر و کار دارید ترجمه اغلب غیر ممکن می‌‌شود، حتی زبان‌آموزانی که پیشرفته‌ترین سطح را در انگلیسی دارند در ابتدا کمی برایشان سخت است.

  • قانون اول این است که برای ایجاد ارتباط واضح بین لغات یک جمله باید از حروف اضافه‌ی مخصوصی استفاده کرد. بیش‌تر حروف اضافه تبادل پذیر هستند اما فقط تا حد مشخصی.
  • قانون دوم استفاده از حروف اضافه این است که این لغات باید بعد از اسم بیایند.

بیش تر از ۱۰۰ حرف اضافه در زبان انگلیسی وجود دارد. به علاوه، امکان بی حد و مرزی برای ایجاد عبارات حرف اضافه وجود دارد. در قسمت هایی‌ که در ادامه آمده اند، مثال هایی از حروف اضافه، انواع حروف اضافه، لیستی جامع از حروف اضافه، و تعدادی تمرین کمک کننده ی حرف اضافه را خواهید یافت.

مثال‌هایی از حروف اضافه

در جملات پایین، مثال‌هایی از حروف اضافه با حروف مورب نوشته شده‌اند. همان‌طور که آن‌ها را می‌خوانید، در نظر بگیرید که استفاده از حروف اضافه‌ی مختلف یا حتی انواع متفاوتی‌ از حروف اضافه در جای مثال‌ها، چگونه احتمال دارد که ارتباط بین بقیه‌ی لغات جمله را عوض کند.

I prefer to read in the library.

He climbed up the ladder to get into the attic.

Please sign your name on the dotted line after you read the contract.

انواع حرف اضافه

سه نوع حرف اضافه وجود دارد که شامل حرف اضافه ی زمان، مکان، و مسیر است.

حروف اضافه ی زمان به آن‌هایی گفته می شود مثل، before, after, during, until; حروف اضافه‌ی مکان به آن‌هایی گفته می‌‌شود که موقعیت را نشان می‌دهند، مثل around, between, against; و حروف ‌اضافه ی مسیر به آن‌هایی ‌گفته می‌شود که مسیر را نشان می‌دهند، مثل across, up, down. همه‌ی انواع حرف اضافه مهم هستند.