تمرین تلفظ زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در دوره های خود به آموزش تلفظ صحیح در زبان انگلیسی بسیار اهمیت می دهد. تمرین تلفظ زبان انگلیسی کاری است که باید هر روزه آن را انجام دهید. اگر می خواهید تلفظ خوبی را پیدا کنید باید خودتان را برای این کار پرورش دهید. سعی کنید همه روزه جملات زیر را تکرار کنید و تمرین های زیر را انجام دهید.

تمرین تلفظ زبان انگلیسی
تمرین تلفظ زبان انگلیسی

تمرین تلفظ زبان انگلیسی چگونه انجام می شود

من دوست دارم که انگلیسی صحبت کنم. تلفظ اصوات انگلیسی لذت‌بخش است. می‌دانم که باید تمرین کنم. می‌دانم که باید غالب اوقات گوش دهم. می‌دانم که نیاز به تکرار کلمات و عبارات برای خودم دارم. با انجام آن مشکلی ندارم. به نظرم جالب است. …

بله جالب است که از تلفظ یک فرد انگلیسی زبان تقلید کنیم. می‌دانم که می‌توانم بهتر تلفظ کردن را یاد بگیرم. سخت نیست. من از تکرار آهسته‌ی اصواتی که می‌شنوم لذت می‌برم. باید هر روز به انجام آن ممارست بورزم. .

صدای زبان انگلیسی نرم است. من به این اصوات گوش می‌دهم و سپس برای خودم تکرار می‌کنم. خودم را در قالب یک فرد انگلیسی زبان تصور می‌کنم. بعضی اوقات با صدای بلند می‌خوانم. برخی اوقات آن‌چه را در فیلم ها می‌‌شنوم تکرار می‌کنم. با خودم بارها در طول روز صحبت می‌کنم. جملات این متن کوتاه را هر روز با خودم تکرار می‌کنم. .

هفته‌ای یکبار صدایم را ضبط می‌کنم.همچنین به یک پاراگراف از محتوای اینترنتی گوش می‌کنم. سپس آن پاراگراف را با صدای بلند می‌خوانم. سپس صدای خودم را ضبط می‌کنم تا با یک فرد انگلیسی زبان مقایسه کنم.

من یاد خواهم گرفت که بهتر تلفظ کنم. به خودم بستگی دارد. می‌دانم که می‌توانم موفق شوم. می‌دانم که لازم نیست بدون عیب و نقص باشم. می‌دانم که می‌توانم لهجه‌ای لذت‌ بخش داشته باشم. می‌دانم می‌توانم به نحوی تلفظ کنم که همه به راحتی متوجه صحبتم بشوند. اطمینان دارم که می‌توانم این کار را انجام دهم. با خودم صحبت خواهم کرد، در صبح زود، در طول روز و دیروقت در شب‌ها. اغلب اوقات تمرین خواهم کرد. با این روش به هدفم خواهم رسید.