رایتینگ و اسپیکینگ آکادمیک PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به دو بخش از آزمون PTE Academic یعنی رایتینگ و اسپیکینگ آکادمیک PTE می پردازد و نکات مرتبط با آن را بررسی می کند. پس با ما همراه باشید.

pte academic speaking and writing
pte academic speaking and writing

به رایتینگ و اسپیکینگ آکادمیک PTE و نکات آن توجه کنید:

اگرچه PTE آکادمیک چهار بخش دارد، اما دو بخشی که اکثر آزمون دهندگان با آن مشکل دارند اسپکینگ و رایتینگ است. اغلب شرکت کنندگان درجات متفاوتی از دشواری را در این دو بخش تجربه می کنند. اگر به دنبال راه حل های متعددی برای بالا بردن مهارت های مرتبط با قسمت اسپیکینگ و رایتینگ PTE هستید، پس جای درستی آمدید. در اینجا به تعدادی از شک و تردیدهای خیلی مهمی که آزمون دهندگان در این دو بخش داشتند اشاره می‌کنیم و راه حل هایی نیز برای موارد دشواری که با آن رو به رو می شوند، فراهم کرده ایم.  

پیش از آن اجازه دهید نگاه اجمالی به ساختار این بخش ها بیندازیم. در PTE ، این دو بخش (اسپیکینگ و رایتینگ) به عنوان یک بخش محسوب می شوند.

ساختار بخش اسپیکینگ و رایتینگ PTE

بخش اسپیکینگ شامل پنج نوع سوال است: ” Re-tell lecture ” ، ” Answer short question “، ” Read aloud “، ” Repeat sentence ” و ” Describe image”. زمان کامل اختصاص یافته برای این بخش ۳۰-۳۵ دقیقه می باشد.

بخش رایتینگ دو سوال مخصوص دارد

” Summarize written text” و ” Write essay”. تعداد دفعاتی که یک نوع سوال ممکن است پرسیده شود از پیش تعیین نشده است. برای یک سوال راجع به مقاله بیست دقیقه و برای خلاصه کردن متن نوشته شده ده دقیقه زمان دارید.

برای دانلود منابع PTE کلیک کنید

مهارت های ارزیابی شده در بخش اسپیکینگ و رایتینگ  PTE

در اسپیکینگ PTE ، روان بودن و صحیح بودن گفتار بررسی خواهد شد. روانی یعنی با سرعتی ثابت و به وضوح حرف بزنید. صحت در حرف زدن نشان دهنده ی توانایی شما در صحبت کردن بدون هیچ گونه خطای دستوری و به کارگیری لحن مناسب است.

در رایتینگ PTE ، مهارت های کلی ساختار رایتینگ و انسجام متنی ارزیابی می شود. اگر به قالب پیشنهادی مناسب PTE بنویسید، ساختار مقاله ای خوب ترسیم می شود. عامل دیگری که در امتیازتان سهم دارد دستور زبان، املاء و واژگان است. مثال ساده اش جمله ی ‘The technological advancements have carried comfort to our daily life’ است. زمانی که مترادف فعل ‘bring’ را به کار می برید، باید بدانید که در واقع در این بافت صحیح نمی باشد.