سوالات جای خالی PTE Fill in the blank

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب از سری مطالب مرتبط با PTE به سوالات جای خالی PTE Fill in the blank اشاره می کند و آن را به صورت کامل برایتان بیان می کند. پس با ما همراه باشید.

pte reading fill in the blank
pte reading fill in the blank

به راهنمای سوالات جای خالی PTE Fill in the blank توجه کنید:

انواع مختلفی از سوالات مرتبط با جای خالی وجود دارد که در مدل ریدینگ آکادمیک PTE آورده می شود. نوع اول برداشتنِ لغت و آن را سر جای خود گذاشتن است. دومین تمرین از لحاظ اهمیت. نمرات زیادی را برایتان به همراه می آورد و تعداد مناسبی دارد. این نوع سوال تقریباً بین ۲-۵ تا است.

یک متن کوتاه به همراه ۳-۵ لغت جا افتاده وجود خواهد داشت. در زیرِ متن گزینه هایی به شما داده خواهد شد که در مجموع دو برابر تعداد جاهای خالی است. شما باید لغتی را که فکر می کنید مناسب است بردارید و در جای خالیِ مرتبط خود بگذارید. مخصوصاً به آن ها جای خالی مرتبط با برداشتن لغت و آن را سر جای خود گذاشتن می گویند. متون در این تمرین طولانی نیستند و اغلب با موضوعات اصلی آکادمیک یا ادبیات و علوم اجتماعی مرتبط هستند.

برای دانلود اخرین منابع آزمون PTE کلیک کنید

آن چه که اهمیت دارد خواندن است!

اگر شما این تمرین را به شیوه ی درست انجام ندهید می تواند بیخودی زمان بیش تری از شما بگیرد. برای این که در این تمرین بتازانید سرعت و دقت لازم دارید. پس، وقتی ما درباره ی ریدینگ صحبت می کنیم، دایره ی لغات شما مسلماً با ریدینگ تقویت می شود. با این حال، فقط ریدینگ به افزایش سرعتتان در حل این تمرین خیلی کمک نمی کند. بنابراین، تمرین این نوع سوالاتِ مخصوص نسبتاً ضروری می شود. شما باید زیاد و با سرعت بخوانید. حواستان باشد چون این تمرین روی نمرات لغات شما هم اثر می گذارد و تا حد زیادی هم بر مبنای گرامر است.

تا جایی که نمره دهی مد نظر است، شما برای هر جواب درست ۱ امتیاز و برای پاسخ غلط صفر می گیرید. نمره ی منفی ندارد. بنابراین، شما می توانید در این تمرینِ کلی انتظار تقریباً ۱۵ امتیاز را داشته باشید. نوع دیگر سوال مرتبط با پر کردن جاهای خالی “پر کردن جای خالیِ ریدینگ و رایتینگ” است. و شما درست حدس زده اید! این ها هم همراه با نمرات ریدینگ روی نمرات رایتینگ شما اثر می گذارند.