بخش های Speaking و Writing آزمون PTE

شناخت بخش های Speaking و Writing آزمون PTE

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به سوالات مرتبط با بخش های Speaking و Writing آزمون PTE می پردازد و آنها را برایتان شرح می دهد. شاید این نکات مبهم و سوالات بخش هایی باشند که خود شما هم در آنها مشکل داشته باشید. پس این مطلب را از دست ندهید.

PTE speaking and writing FAQ
PTE speaking and writing FAQ


اطلاعات بخش Speaking و Writing آزمون PTE

زمان بخش speaking و Writing : این دو بخش حدود ۷۷ تا ۹۳ دقیقه زمان می برند.

سوالات بخش های رایتینگ و اسپیکینگ:

  • Personal Introduction
  • Read Aloud
  • Repeat Sentence
  • Describe Image
  • Re-Tell Lecture
  • Answer Short Question
  • Summarize Written Text
  • Essay

برای دیدن فرمت کامل آزمون PTE کلیک کنید

اگردر بخش اسپیکینگ تند حرف بزنم، امتیاز بیشتری به دست خواهم آورد؟

در واقع، اگر سریع حرف بزنید ممکن است نتیجه ای کاملاً معکوس از امتیار بالایی که در نظر دارید، بگیرید. تند حرف زدن به منزله ی روان بودن شما در زبان نیست. در چنین وضعیتی کلمات تان واضح نخواهد بود. در نتیجه نمره را از دست خواهید داد. به همین خاطر آهسته و به وضوح صحبت کنید.

اگر مدت طولانی تری حرف بزنم، از نمره ام کم می شود؟

اگر در زمان تعیین شده جواب سوال ر اندهید بر نمره تان تاثیر گذار خواهد بود.

لهجه در اسپیکینگ اهمیت دارد؟

خیر. PTE  لهجه های زیادی را به رسمیت می شناسد. مادامی که به وضوح صحبت کنید، نمره تان را خواهید گرفت.

در سؤآل repeat sentence ، اگریک کلمه ای را جا بیندازم نمره ام را از دست خواهم داد؟

تلاش برای تکرار دقیق جمله اهمیت دارد. به هر حال، این که کلمه ای را جا بیندازید پذیرفتنی است اما روان بودن در گفتار را حفظ کنید.

نیازی هست همانطوری که در نوار شنیدار می شنوم به همان صورت هم retell a lecture کنم؟

خب، بدانید که PTE  یک آزمون زبان انگلیسی است و برای آزمودن دانش یا هوش شما نیست. محتوا مهم است ولی کلمه به کلمه صحبت کردن واجب نیست.

در  سؤآل Describe Image ، بعضی از تصاویر اطلاعات زیادی دارند. نیازی هست که هنگام حرف زدن تمامی آن اطلاعات را بگویم؟

این سوال انواع تصاویر مختلف دارد که می تواند پرسیده شود. بعضی از تصاویر ممکن است پیچیده و حاوی اطلاعات زیادی باشند. شما تنها می توانید در مورد نکات وگرایش های مهم صحبت کنید. روش توصیف انواع تصاویر مختلف را یاد بگیرید و به طور راهبردی تمرین کنید تا در این قسمت امتیاز بیشتری بگیرید.

چه اتفاقی می افتد اگر محدوده ی حداقلی یا حداکثری پیشنهاد شده برای تعداد کلمات در یک مقاله را نادیده بگیرم؟

قسمت نوشتن مقاله  PTE، در دستورالعمل ها، به خصوص حداقل تعداد کلمات را دویست کلمه و حداکثر را سیصد کلمه ذکر می کند. می خواهند دقیقاً همانی را که خواسته شده انجام دهید تا از نمره‌ی با ارزش‌تان کم نکند.