وقت مناسب برای شروع به یادگیری زبان سوم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در بسیاری از تحقیقات خود استعداد زبان آموزان ایرانی را در دنیا به نمایش گذاشته است. وقت مناسب برای شروع به یادگیری یک زبان سوم چیست؟

وقت مناسب برای شروع به یادگیری یک زبان سوم چیست؟
وقت مناسب برای شروع به یادگیری یک زبان سوم چیست؟

پس وقت مناسب برای شروع به یادگیری یک زبان سوم چیست؟

شروع به یک زبان سوم پیش از آن‌که در زبان اول‌تان بع مرحله‌ی روانی در مکالمه رسیده باشید، می‌تواند تأثیری منفی بر هر دو زبان خارجی شما داشته باشد.

مهم نیست بعد از اینکه یک زبان را یاد گرفتید، چه زبان دیگری را انتخاب کنید، (بهرحال) در خطر مشکلات زیر هستید:

  • قاطی کردن هر دو زبان
  • فراموش کردن یک زبان در هنگام یادگیری دیگری

صحبت کردن به اولین زبان خارجی‌تان همزمان که زبان دوم را یاد می‌گیرید، یک راه خوب برای جلوگیری از قاطی کردن دو زبان است. اما این تنها در صورتی کارآمد است که زبان خارجی اول‌تان را به روانی صحبت کنید. این صرفنظر از اینکه زبان خارجی دوم‌تان تا چه حد با زبان خارجی اول شما فرق دارد، صحیح است. حتی اگر زبان جدید اول‌تان اسپانیایی و زبان جدید دومتان خِمِر باشد، قاطی شدن آن دو زبان می‌توانید یک مشکل باشد. اگر در زبان اسپانیایی پایه‌ای محکم ندارید، پس وقتی شروع به زبان خِمِر می‌کنید به جای «حالت نگهداری»، همچنان در حالت یادگیری خواهید بود. سپس خواهید دید که لغات ناخواسته‌ی اسپانیایی ناخودآگاه به درون مکالمات خِمِری شما می‌خزند و بالعکس. این جداً پیشرفت شما در هر دو زبان به تعویق می‌اندازد. در مورد دو زبان شبیه به هم مانند اسپانیایی و پرتغالی، مشکل حتی مشخص‌تر است.

شاید شما وقتی خِمِر را یاد گرفتید با مدتی نخواندن اسپانیایی از این مشکل اجتناب کنید. اما سپس، وقتی شما بعد از چند ماه به اسپانیا برمی‌گردید، متوجه خواهید شد که بیشتر آن را فراموش کرده‌اید. به طور حتم، شما دفعه‌ی دوم سریع‌تر مهارت‌های خود را بر می‌گردانید، اما برای انجام این کار مقدار قابل توجهی تلاش احتیاج است. شما اگر از اول وقت بگذارید و زبان را به طور روان یاد بگیرید، به راحتی می‌توانید از تلاش زیاد اجتناب کنید.

این تقسیم بندی، کلید یادگیری صحبت به زبان های زیاد است بدون این که هیچ کدام از زبان‌ها در این فرآیند متحمل زیان شوند