آموزش زبان انگلیسی در محل کار

آموزش زبان انگلیسی در محل کار
بسیاری از مردم دنیا حداقل حدود ۸ ساعت از عمر خود را در محل کارشان می گذرانند. هر چند که شاید خیلی ها بیشتر از این ها و حدود ۱۰ الی ۱۲ ساعت را در محل کارشان هستند و به همین دلیل به دنبال آموزش زبان انگلیسی در محیط کار هستند. اگر فرض کنیم که شما هر روز ۸ ساعت می خوابید پس باید قبول کرد که قسمت اعظم زمان بیداریتان را در محیط کار هستید تا خانه . در همین بین اگر شما نیاز به آموزش زبان انگلیسی هم پیدا کنید پس باید فاکتور های مهمی را در نظر بگیرید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به عنوان مبتکر طرح آموزش زبان انگلیسی در محل کار در این نوشته به محاسن و معایب کلاس های خصوصی که اقدام به آموزش زبان انگلیسی در محیط کار می کنند می پردازد.

آموزش زبان انگلیسی در محل کار
آموزش زبان انگلیسی در محل کار

محاسن کلاس خصوصی ( آموزش زبان انگلیسی در محل کار )
سرعت یادگیری را شما تعیین می کنید. یعنی اگر در بحثی نیاز به وقت بیشتری داشته باشید حتما ارائه می شود و ممکن است در جای دیگر بسته ببه نیازتان از آن مبحث سریع می گذرید.
رابطه بهتری را با معلم برقرار می کنید.
در بازه زمانی کوتاه مدت پیشرفت سریع تری خواهید داشت.
عدم نیاز به تعیین سطح و تطبیق خود با سطح دیگران
از آنجا که در کلاس خصوصی به طور مداوم از استاد بازخورد می گیرید و تشویق می شوید ادامه کلاس برایتان راحت خواهد بود.
معایب کلاس خصوصی ( آموزش زبان انگلیسی در محیط کار )
هزینه بالاتر نسبت به کلاس گروهی
فشرده بودن دوره ها
کل زمان اختصاص به شما دارد و نیاز به انرژی بیشتری دارید.
در کل اگر نیاز به آموزش زبان انگلیسی در محل کار دارید و می خواهید از زمان خود بهترین استافده را کنید می توانید در دوره های اختصاصی موسسه زبان ایران آکسفورد شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.