بیان زمان در زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در مباحث آموزش زبان اسپانیایی خود به نکات بسیار زیادی اشاره کرده است. امروز می خواهیم به بیان زمان در زبان اسپانیایی و اصطلاحات مربوط به آ اشاره کنیم. پس با ما همراه باشید.

بیان زمان در زبان اسپانیایی
بیان زمان در زبان اسپانیایی

به بیان زمان در زبان اسپانیایی توجه کنید:

اگر شما بتوانید تا ۲۹ را بشمارید و تعدادی لغت یاد بگیرید، می توانید زمان را به زبان اسپانیایی بگویید.  به همین سادگی است.

قوانین پایه برای گفتن زمان به زبان اسپانیایی

روش اصلیِ بیان زمان به زبان اسپانیایی استفاده از فرم مفرد ser (to be) است، که برای ساعت یک، es است و برای زمان های دیگر حالت جمعِ son است. دقایق می توانند به سادگی با جدا کردن آن ها از ساعت و با استفاده از y گفته شوند، که لغتی برای کلمه ی and است.

  • Es la una. (ساعت ۱:۰۰ است)
  • Es la una y dos. ( (ساعت ۱:۰۲ است)
  • Son las dos. ساعت ۲:۰۰ است
  • Son las tres. (ساعت ۳:۰۰ است)
  • Son las seis y cinco (.ساعت ۶:۰۵ است)

چه طور دوره های زمانیِ روز را شامل کنید

در بیش تر کشورهای اسپانیایی زبان، هر دو زمانِ ۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت استفاده می شود، آخری در برنامه ها و منابع مشابهِ منتشر شده رایج است. برای نشان دادن زمانِ روز وقتی از ۱۲ ساعت استفاده می‌کنید از de la madrugada برای ساعات اوایل صبح، de la mañana از آن موقع تا ظهر (mediodía)، از de la tardebetween برای ظهر و بعدازظهر، و de la noche از عصر تا نیمه شب (medianoche) استفاده کنید.

  • Es medianoche (نیمه شب است.)
  • Son las siete y cuarto de la mañana. (7:15 صبح است. ساعت ۷:۱۵ صبح است.)
  • Es mediodía.  (ظهر است.)
  • Son las cuatro menos cinco de la tarde. (3:55 است. ۵ دقیقه قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر است.)

زمان در گذشته

وقتی درباره ی زمان رخدادی صحبت میکنید، از زمان ناقص ser استفاده کنید.

Era la una y cuatro de la madrugada. (ساعت ۱:۱۵ صبح بود.)

Era medianoche.  (نیمه شب بود.)

Eran las once de la noche (11 شب بود.)

سایر اصطلاحات زمانی

در اینجا به تعدادی از اصطلاحات زمانی و کلماتی که می‌توانند مفید باشند اشاره می‌شود:

Son las tres y cuarto en punto. (ساعت دقیقا ۳:۱۵ است.)

Son las seis y media más o menos.  (حدود ۶:۳۰ است.)

Salimos a las nueve.  (ما ساعت ۹:۰۰ از اینجا می‌رویم.)