مزایای تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می داند خیلی از شما به مزایای تافل نسبت به آزمون های دیگر زبان فکر می کنید. پس ما می خواهیم برخی از مهم ترین آنها را برایتان بیان کنم.

مزایای تافل
مزایای تافل

آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (به اختصار TOEFL) بعنوان یکی از اید‌ه‌آل‌ترین امتحان‌های سنجش کارآمدی در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. وقتی تصمیم به تحصیل در خارج می‌گیرید که باعث گشایش بسیاری از فرصت‌های شغلی می‌شود، مهم است که از ملزومات دریافت پذیرش برای دانشگاه‌های خارجی نیز با خبر باشید. وقتی برنامه می‌ریزید که به دانشگاهی در کشوری ملحق شوید که انگلیسی زبان بومی آن‌ها است و حتی شیوه‌ی دستورالعمل یکسان است، اجباری خواهد بود که از پس آزمون ورودی مانند تافل بربیایید تا ثابت کنید مهارت‌های قوی لازم در زبان انگلیسی را دارا هستید که در پشت سر گذاشتن رقابت و مبادله‌ی ایده‌ها به طرزی مؤثر مهم است.

اگر به این فکر می‌کنید که چرا این امتحان را بدهید، پس مزایای تافل ، تردیدهای شما را از بین خواهد برد:

امتیاز تافل، مورد قبول‌ترین امتیاز است

این امتحان بعنوان بهترین آزمون در سنجش مهارت‌هایتان در زبان انگلیسی، حساب می‌شود. در مقایسه با سایر امتحاناتی که روند تصمیم‌گیری در پذیرش را آسان‌تر می‌کنند، امتیازات را به شیوه‌ای صحیح‌تر تأمین می‌کند و مشخص می‌نماید که آیا مهارت‌های کافی برای موفقیت را دارید یا خیر؟

موقعیت های‌بیش تر

بیش تر از ۱۳۰ کشور و بیش تر از ۷۵۰۰ دانشگاه و موسسات برای پذیرش دادن به امتیازهای تافل احتیاج دارند، که‌ یعنی ممتحن ها همین طور که دانشگاه های زیادی امتیازات تافل را قبول کنند، موقعیت های بیش تری خواهند داشت. حتی برترین دانشگاه ها در انگلیس، استرالیا و آمریکا امتیازات تافل را به عنوان یکی از معیارهای شایستگی در نظر می گیرند. این امتحان ۳۰ تا ۴۰ دفعه در سال برگزار می شود که سودمندی بیش تر آن را اثبات می کند‌.

راحت و به آسانی قابل دسترس است

به طور جهانی بیش تر از ۴۵۰۰ مرکز امتحان واقع در بیش از ۱۶۵ کشور وجود دارد. در وقت و پول هم صرفه جویی می‌شود چون امتحان فقط یک روز است و احتیاج نیست مثل امتحان های دیگر روزهای زیادی را به طور مداوم رفت و آمد کنید.