نمره تافل برای دانشگاه های آمریکا

نمره تافل برای دانشگاه های آمریکا

ادامه تحصیل در کشور آمریکا و در دانشگاه های معتبر این کشور برای بسیاری از اهداف بسیار مهم تلقی می شود. آزمون تافل معمولا آزمون مورد قبول اکثر دانشگاه های آمریکا می باشد. اما نمره تافل برای دانشگاه های آمریکا  متفاوت است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای داوطلبینی که قصد دارند در آزمون تافل شرکت کنند ولی نمره مورد نظر خود را نمی دانند این مقاله را اراده می کند البته این نمره ها نمره ثابت نیستند اما به طور میانگین نمره تافل برای دانشگاه های آمریکا می باشند.

 • دانشگاه Arizona State
 • حداقل نمره ۸۳
 • دانشگاه Auburn University
 • نمره ۸۰
 • دانشگاه Brigham Young
 • نمره تافل ۸۵
 • دانشگاه Case western Reserve University
 • نمره ۷۹
 • دانشگاه Carson-Newman College
 • نمره تافل ۷۹
 • Central Queensland University
 • نمره ۷۹
 • دانشگاه Clarkson
 • نمره تافل حداقل ۹۰
 • دانشگاه بین المللی Columbia
 • نمره تافل ۱۰۰ در مقطع کارشناسی ارشد و نمره تافل ۸۰ برای مقاطع پایین تر
 • دانشگاه Dalhousie
 • نمره تافل ۹۲
 • دانشگاه Duke
 • نمره تافل ۸۳
 • دانشگاه East Carolina
 • نمره تافل ۸۰
 • دانشگاه Grand Valley State
 • نمره تافل ۸۰
 • دانشگاه Lakehead
 • نمره ۸۰
 •  دانشگاه Lehigh
 • ۸۰
 • Manhattanville College
 • ۸۵
 • Marquette University
 • ۸۰
 • McGill University
 • ۸۰
 • Michigan State University
 • ۸۰
 • Middle Tennessee State University
 • ۷۱
 • Murray State university
 • ۸۰
 • National American University
 • ۶۱
 • New York institute of Technology
 • ۶۱-۷۹
 • North Arizona University
 • ۸۰
 • Northern Kentucky university
 • ۷۹-۸۰
 • North park university
 • ۹۰
 • Pennsylvania State university
 • ۸۰
 • Ohio State University
 • ۷۹
 • Old Dominion University
 • ۸۰
 • Oregon State
 • ۸۰
 • Purdue University
 • ۷۷
 • Queen’s University
 • ۸۸
 • Quinnipiac University
 • ۹۰
 • Rollins College Crummer Graduate School Of business
 • ۱۰۰
 • Saint Cloud University
 • ۷۹
 • Savannah College of Art & Design
 • ۸۵
 • Simmons College
 • ۱۰۰
 • Simon Fraser University
 • ۸۸
 • University of California
 • ۶۸
 • University of Colorado
 • ۸۰
 • University Of Denver
 • ۸۰
 • University of Illinois
 • ۸۰
 • University of lethbridge
 • ۹۳
 • University of texas
 • ۷۹
 • University of Virginia
 • ۹۰
 • University of Washington
 • ۷۰

این لسیت البته همانطور که گفته شد نمره تافل برای دانشگاه های آمریکا را ذکر کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.