آموزش تومر

آموزش تومر

italian-turkish-chinese-russian-language-learning

آزمون زبان ترکی تومر یک آزمون برای تعیین سطح زبان آموز و کسب مدرک معتبر می باشد. دوره آموزش تومر TOMER آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای کسانی طراحی شده است که:

نیاز به ادامه تحصیل در کشور ترکیه دارند.

برای دریافت بورس تحصیلی از کشور ترکیه اقدام کرده اند.

برای کار در شرکت های مختلف نیاز به داشتن مدرک آزمون تومر Tomer دارند.

و یا به خاطر علاقه شخصی نیاز به داشتن مدرک تومر و آموزش تومر دارند.

چه بخش هایی در آزمون تومر وجود دارد؟

بخش خواندن و درک مطلب آزمون تومر ( Reading Comprehension ) : در این قسمت از TOMER که مهارت های خواندن زبان آموزان را با سوالات چند گزینه ای مورد سنجش قرار می دهد.

بخش شنیداری آزمون تومر TOMER : در این قسمت توانایی شما در مهارت شنیدن Listening شما مورد سنجش قرار می گیرد.

بخش گفتاری آزمون تومر : در این قسمت از آزمون Speaking شما مورد ارزیابی قرار می گیرد و به همین دلیل در دو حالت آزمون برگزار می شود: دیالوگ و سخنرانی ( Lecture )

بخش نوشتاری آزمون تومر Writing : در این بخش هم زبان آموز باید به سوالت جواب دهد تا سطح زبان ترکی وی مشخص شود.

گرامر: در این بخش با سوالات چند گزینه ای گرامر آزمون اجرا می شود.

به صورت کلی مدرک برای ۵ سطح ارائه می شود. سطح A1, A2, B1, B2, C1 که سطح A1 ابتدایی ترین سطح و سطح C1 پیشرفته ترین سطح در نظر گرفته می شود.

مدرک آزمون تومر دو سال اعتبار دارد و شما می توانید در این دو سال از مدرک خود استفاده کنید. برای آموزش تومر Tomer در ایران می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و در دوره های آموزش زبان ترکی استانبولی ما شرکت کنید. برای کسب هر گونه اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.