آموزش زبان اکراینی در آموزشگاه زبان

آموزش زبان اکراینی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان اوکراینی و روسی در ایران می باشد. زبان اکراینی زبانی اسلاوی است و با زبان های روسی و بلغاری نزدیکی بسیاری دارد. بیش از ۵۱ میلیون نفر در اوکراین به زبان اوکراینی صحبت می نند. استفاده از زبان اکراینی بعد از کاهشی که در قرن های اخیر داشته دورباره رو به افزایش گذاشته است. زبان اکراینی و روسی در اکراین به صورت گسترده ای در کنار هم استفاده می شوند و تا حد بسیار زیادی هم پوشانی دارند. در شرق و جنوب شرقی اکراین زبان روسی زبان مرسوم مردم می باشد.

  • ساختار زبان اکراینی

گرامر زبان روسی بر اساس ساختار فاعل-فعل-مفعول ( SVO ) بنا شده است. این ساختار شبیه ساختار زبان انگلیسی است ، اما باید توجه داشت که در زبان محاور امکان تغییر بسیاری وجود دارد.

از نظر تلفظ زبان اکراینی شباهت بسیار زیادی به زبان روسی دارد و تنها در برخی موارد با آن متفاوت است. الفبای زبان اککراینی همانند بسیاری از زبان های اروپای شرقی از الفبای Cyrillic استفاده می کند.

از نظر واژگان مورد استفاده در زبان اکراینی ، این زبان حدود ۶۲ % با زبان روسی کلمات مشترک دارد.

از آنجا که در قرن ۱۸ میلادی امپراطوری روسیه دستور داده بود که متون ادبی اکراین به طور کامل به زبان روسی تغییر یابد ، بسیاری از مردم اکراین به زبان روسی نیز تسلط کامل دارند و به همین دلیل این کشور در حال حاضر دارنده بیشترین تعداد افرادی که به زبان روسی صحبت می کنند اما اصلیت روسی ندارند، می باشد. این کشور بیشتر از تمام کشور های دیگری که در اروپای شرقی قرار داشته اند تحت تاثیر امپراظوری روسیه قرار داشته است.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان روسی و اکراینی در ایران می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران  آکسفورد تماس بگیرید.