فعل در زبان ترکی استانبولی

فعل در زبان ترکی استانبولی
یکی از پایه ای ترین قسمت ها در یادگیری هر زبان آشنایی با عل ها و قواعد صرف کردن فعل ها می باشد. فعل در زبان ترکی استانبولی هم بسیار مهم است. برای آشنایی با ساختار افعال در زبان ترکی استانبولی تا انتهای این متن با آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همراه باشید.

فعل در زبان ترکی استانبولی
فعل در زبان ترکی استانبولی

مصدر
در زبان ترکی استانبولی معمولا با اضافه شدن –mak به وجه اسمی مصدر به وجود می آید. به مثال های زیر توجه کنید:
Okumak = خواندن
Gitmek = رفتن
Gormek = دیدن
ساختن فعل منفی
با اضافه کردن –me یا در بخی مواقع –mez به مصدر می توانید آن فعل را منفی کنید.
Gormek دیدن
Gormemek = ندیدن
فعل مجهول
برای ریشه فعل هایی که به حروف صدادار ختم می شوند اضافه کردن –n
Okumak = خواندن
Okunmak = خوانده شدن
برای فعل هایی که به حروف بی صدا ( به جز l ) ختم می شوند اضافه کردن –il-
Vermek = دادن
Verilmek = داده شدن
برای فعل هایی که به حرف L ختم می شوند اضافه کردن –in
Bilmek = دانستن
Bilinmek = دانسته شدن
موسسه زبان ایران آکسفورد برای آشنایی بیشتر زبان آموزان خود یک فایل PDF را برای دانلود در وب سایت خود قرار می دهد که شما می توانید برای دانلود آن بر روی لینک زیر کلیک کنید. در این فایل یک صفحه ای و بسیار مفید شما می توانید همه چیز در مورد فعل در زبان ترکی استانبولی را در یک صفحه ببینید. در این فایل طریقه صرف فعل ، زمان های مختلف افعال در زبان ترکی استانبولی ، انتخاب Mood و یا حالت فعل ، طریقه مجهول کردن فعل و … اشاره شده است.
برای دانلود کلیک کنید
برای شرکت در کلاس های زبان ترکی استانبولی با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید و یادگیری آن را شروع کنید.