آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به هیچ وجه یک سیستم تک منظوره نبوده است. آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی یکی از راه حل هایی است که در مقابله با آموزش حضوری یا رو در رو قرار می گیرد. اما رو در رو قرار دادن آمزش غیر حضوری زبان انگلیسی با آموزش حضوری زبان انگلیسی دیگر درست نیست. امروزه سیستم های Virtual Blending Learning یا سیستم های هابرید یا تلفیقی می تواند بهترین گزینه برای یادگیری زبان انگلیسی باشد.شما برای شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی سه گزینه دارید:

آموزش حضوری زبان انگلیسی

آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی

آموزش تلفیقی زبان انگلیسی Blending System

آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی
آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی

آموزش حضوری زبان انگلیسی

در این سیستم که همه ما با آن آشنا هستیم به صورت حضوری برگزار می شود و استاد و زبان آموز در یک کلاس به آموزش می پردازند. موثر بودن این کلاس ها بسیار بالاست و تقریبا در صورت در دسترس بودن به دیگر سیستم ها ارجحیت دارد.

آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی

استفاده از تکنولوژی در ایران آکسفورد همیشه یک فعالیت همیشگی بوده است. این گزینه برای زبان آموزان دارای محدودیت های زمانی و مکانی خاص بسیار مناسب است. از مزایایی سیستم آموزش غیر حضوری زبان انگلیسی می توان به :

قابل حمل بودن

امکان ضبط و کنترل روند آموزش

امکان خودآموزی موارد بسیار زیاد

هزینه های بسیار کمتر

دسترسی جهانی

از بین رفتن محدودیت های زمان و مکان برای زبان اموزان

اگرچه در این روش کاستی هایی وجود دارد. مثلا معمولا انگیزه زبان آموزان در این روش کم است و مدرس باید بتواند با تجربه زیاد محیط جدید پر از تکنولوژی را برای زبان آموز کمی قابل تحمل کند.

سیستم آموزش تلفیقی Hybrid زبان انگلیسی Iran Oxford Hybrid English Learning

در این سیستم که بسیار کارآمد است. تقریبا برای همه مناسب است و پیشرفت در آن بسیار سریع است. از تلفیق دو نوع کلاس آموزشی حضوری و غیر حضوری استفاده می شود. شما هم در کلاس به یادگیری زبان انگلیسی می پردازید و هم زمانی که در محل کار هستید و یا با موبایلتان کار می کنید.

برای شرکت در هر کدام از این کلاس های می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.