روش های شناخت بهتر کلمات انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روش های شناخت بهتر کلمات انگلیسی می پردازد . با شناخت بهتر کلمات می توانید آنها را راحت تر در ذهنخود بسپارید و از آنها به بهترین شکل استفاده کنید. پس با ما همراه باشید.

روش های شناخت بهتر کلمات انگلیسی
روش های شناخت بهتر کلمات انگلیسی

به روش های شناخت بهتر کلمات انگلیسی توجه کنید:

۱- اجزای لغات را بیاموزید

خیلی از لغات می توانند به قسمت های کوچک تر تقسیم شوند. برای مثال، لغت “dictionary” از لغت لاتین dictio گرفته شده است، که به معنای “صحبت کردن” است. به این ریشه ی لغت گفته می شود. ریشه ی لغت مبنایی است که برای ایجاد خیلی از لغات استفاده می شود. حالا که شما ریشه ی لغت dictio را می دانید، احتمال دارد که در لغات دیگر هم متوجه آن شده باشید، مانند dictate، dictator و contradict . حتی اگر شما معنای آن لغات را ندانید، الان می دانید که با صحبت کردن در ارتباط هستند.

یادگیری اجزای لغات ایده ای عالی است چون شما فقط یک لغت را نمی آموزید، لغات دیگریی را هم می آموزید که از این اجزا استفاده می کنند. شما همچنین در حدس زدن معنای لغات انگلیسی جدید بهتر خواهید بود، چون خواهید دانست که بعضی از اجزای این لغات چه معنایی دارند.

۲- کتاب های مخصوص لغات را بخوانید

خواندن یک روش خوب برای یادگیری لغات جدید است، اما آن چه که می خوانید هم می تواند در این که چه قدر می آموزید تفاوت بسیار بزرگی ایجاد کند.

کتاب هایی را انتخاب کنید که کمی برای شما چالش برانگیز هستند، و به این ترتیب چیزهای خیلی بیش تری را در مقایسه با این که در سطح خود بخوانید، یاد خواهید گرفت. اگر شما کتابی را در سطح خود بخوانید، احتمال دارد که از قبل تمام لغات را بدانید. اگر شما یک کتاب چالش برانگیز را بخوانید، باید لغات جدید زیادی را یاد بگیرید.

۳- در آزمونک های لغات شرکت کنید

حالا که شما تعداد کمی لغات جدید یاد گرفته اید، چه قدر خوب آن ها را به یاد دارید؟ شما می توانید موقع یادگیری تفریح کنید، اما باید مطمئن شوید که دارید پیشرفتِ خوبی می کنید.

بعد از استفاده از روش های یادگیری مفرح خود، بعداً خود را با یک روش سنتی تر امتحان کنید – آزمونک.

استفاده از آزمونک ر ا امتحان کنید تا مطمئن شوید که همچنان هر لغتی را که یاد گرفته اید، می دانید، و لغاتی را که مدتی قبل آموخته اید به خود یادآوری کنید. آزمونک های لغات زیادی وجود دارند که شما می توانید از آن ها برای امتحان کردن خود استفاده کنید.