اسم مصدر در زبان انگلیسی چیست؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که اسم مصدر در زبان انگلیسی چیست؟ و چگونه باید از آن‌ها استفاده کرد؟ پس با ما باشید تا بهتر اسم مصدر را بشناسید.

اسم مصدر در زبان انگلیسی چیست؟
اسم مصدر در زبان انگلیسی چیست؟

اما اسم مصدر در زبان انگلیسی چیست؟

شاید روبرو شدن با اسم مصدرها در دستور زبان انگلیسی، اصطلاحی عجیب باشد، اما آن‌ها بخش بسیار متداولی از زبان را توصیف می‌کنند. شما در تقریباً هر آنچه که می‌خوانید، می‌نویسید یا می‌شنوید، اسم مصدرها را خواهید یافت- و خیلی هم راحت استفاده می‌شوند!

به مطالعه‌ی (این بخش) ادامه دهید تا بفهمید اسم مصدر دقیقاً چیست و چگونه می‌توان از استفاده‌ی صحیح آن‌ها اطمینان حاصل کرد.

اسم مصدر چیست؟

اسم مصدر مثالی است برای وقتی که فعل به روشی خاص- به عنوان یک اسم- استفاده می‌شود! این کار را با تغییر صورت ابتدایی فعل و افزودن ing به آخر آن انجام می‌دهید..

برای مثال فعل eat به eating تبدیل می‌شود یا write به writing تغییر می‌کند.

بیایید نگاهی به تعدادی اسم مصدر در عمل بیاندازیم:

I enjoy writing – it’s my favourite hobby.

She gets quite nervous about flying

احتمالاً متوجه شدید که اسم مصدر، همان صورت مفعولی زمان حال است- اما معنایی متفاوت دارد! صورت مفعولی زمان حال، بر خلاف دیگری- نقش فعل را ایفا می‌کند. نگاهی به این مثال بیاندازید تا ببینید تفاوتش با اسم مصدر در چیست:

They go running each morning to train for the marathon

با اینکه اسم مصدر شبیه به فعل است اما همیشه همان قوانین مربوط به اسم را دنبال می‌کند- می‌تواند مانند هر اسم دیگری به عنوان فاعل به کار برود. اگر مطمئن نیستید که باید از صورت مفعولی حال استفاده کنید یا اسم مصدر، تصور کنید که دارید اسم مصدر را با یک اسم ساده‌ی دیگر مبادله می‌کنید- آیا جمله همچنان مفهوم گرامری دارد؟

استفاده از اسم مصدر با فعل to be

یکی از متداول‌ترین افعالی که با اسم مصدر استفاده می‌کنید، فعل to be است- این ساده‌ترین راه برای ارائه‌ی اسم مصدر است.

برای مثال:

Her big fear is driving on the main roads

اسم‌های مصدر می‌توانند در تمام زمان‌ها به همین روش استفاده شوند:

My goal for the year was finding a new job – and I did it