آیا می دانستید زبان انگلیسی

آیا می دانستید زبان انگلیسی
Did You Know یا آیا می دانستید ها حقایق کوچک و دوست داشتنی هستند که برخی از آنها می توانند بسیار دوست داشتنی و در عین حال غافلگیر کننده باشد. آموزش زبان انگلیسی همیشه نباید خالی از سرگرمی باشد و شما می توانید با دانستن از یادگیری آنها لذت ببرید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نظرتان را به برخی از آیا می دانستید زبان انگلیسی را در زیر می آورد:

آیا می دانستید زبان انگلیسی
آیا می دانستید زبان انگلیسی

اگر حرف های اول ماه های July تا November را در کنار هم بگذارید به کلمه Jason می رسید.
به نقطه ای که در بالای حرف i وجود درد tittle می گویند.
اولین دیکشنری زبان انگلیسی در سال ۱۷۷۵ نوشته شد.
یکی از از هر ۸ حرف نوشته شده در کلمات انگلیسی حرف e می باشد.
کلمه SET کلمه ای است که بیشترین تعداد معنی را در زبان انگلیسی دارد.
حرف Q کمترین میزان استفاده را در زبان انگلیسی دارد.
کلمه هفت حرفی therein کلمه ای است که بدون تغییر ترتیب کلمات می توان به ده کلمه جدید رسید : the, there, he, in, rein, her, here, ere, therein, herein
هیچ کلمه ای را در زبان انگلیسی نمی تواند پیدا کنید که با کلمه های Silver و purple ردیف ( هم آوا ) شوند.
طولانی ترین کلمه ای که می توانید با دست چپ تایپ کنید کلمه Stewardesses می باشد.
کلمه ۱۵ حرفی uncopyrightable کلمه ای است که هیچ حرف تکراری ندارد.
Underground کلمه است که اول و آخر آن با UND می باشد.
واژه Town قدیمی ترین واژه زبان انگلیسی به حساب می آید.
دوست دارید یک جمله بشنوید که همه حروف زبان انگلیسی را در بر داشته باشد : the quick brown fox jumps over the lazy dog
کلاس های زبان انگلیسی باید سرگرم کننده باشند تا شما را برای یادگیری مشتاق تر کنند. این آیا می دانستید زبان انگلیسی هر چند خیلی کم ولی می تواند ذهن شما را باری آموزش زبان انگلیسی کنجکاوتر کند.