بفرمایید به انگلیسی | اصطلاحات تعارف کردن غذا به انگلیسی

اصطلاحات تعارف کردن و رد کردن غذا و نوشیدنی در زبان انگلیسی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید غذا به یکی دوستانتون تعارف کنید و یا یک قهوه مهمانش کنید. امروز می خواهیم ببینیم بفرمایید به انگلیسی چطور بیان می شود و چطور ما می توانیم هر چیزی را به کسی تعارف کنیم.

بفرمایید قهوه (اصطلاحات تعارف غذا و نوشیدنی در زبان انگلیسی)

فکر کنید صبح شده و شما در سر کارتان می خواهید قهوه بخورید و دوست دارید این قهوه را به دوستتان هم تعارف کنید. خوب چی باید بگین؟ ما پرکاربردترین اصطلاحات برای تعارف غذا را به شما پیشنهاد می کنیم. البته در این جا ما با قهوه مثال می زنیم شما می تونید با هر چیز دیگه ای بگین.

بفرمایید قهوه به انگلیسی

اول این ویدیوی کوتاه و ببینید تا چند تا از بهترین اصطلاحات تو ۲۰ ثانیه یاد بگیرین.

Do you want a coffee?

قهوه می خوای؟

Would you like a coffee?

قهوه میل داری؟

Could I get you a coffee?

قهوه بگیرم برات؟

Can I tempt with a coffee?

با یه قهوه چطوری؟ (یه قهوه مون نشه؟)

Fancy a Coffee?

پایه قهوه هستی؟

Coffee?

قهوه می خوری؟

Would you like another coffee?

یه قهوه دیگه می خوری؟

Do you have room for seconds?

یه کم دیگه میل داری؟

How about a coffee?

با یه قهوه چطوری؟

Care for some coffee?

قهوه میل داری؟

حتما راه های احوالپرسی به انگلیسی رو هم ببینید.


چند تا اصطلاح کمی رسمی تر برای تعارف کردن غذا در زبان انگلیسی

You’ll have some coffee, won’t you?

قهوه میخوری نه؟

Would you like me to get you some coffee?

می خوای برات قهوه بیارم؟

What would you like to get?

چی دوست داری بخوری؟

what would you prefer?

چی میل داری؟

Do you want anything else?

چیز دیگه ای می خوای؟

Some coffee?

یه کم قهوه میل داری؟

May I offer you some coffee?

میشه بهت قهوه پیشنهاد کنم؟


قبول کردن تعارف غذا در زبان انگلیسی

حالا تصور کنید به شما غذا یا نوشیدنی تعارف شده و شما می خواهید آن را قبول کنید. این اصطلاحات کمک خیلی زیادی به شما می کند.

Good idea, I’ll have a coffee.

پیشنهاد خوبیه یه قهوه می خورم.

Just a little please.

فقط یه کم لطفا

Thanks. I’d have some.

مرسی یه کم می خورم.

that would be great, thanks.

عالیه. ممنون

Sure, no problem

حتما

Oh yes, please.

بله! ممنون


رد کردن یک پیشنهاد نوشیدنی و غذا در زبان انگلیسی

خوب اگر بخواهید بگویید میل ندارید و یا بخواهید یک پیشنهاد را رد کنید از اصطلاحات زیر می توانید استفاده کنید.

I’m afraid I don’t drink coffee.

متاسفم. من قهوه نمی خورم.

Oh! no Thanks.

نه ممنون.

No thanks but I’d love a glass of water.

نه ممنون اما یه لیوان آب عالیه.

Oh! no thank you. I’m full.

نه مرسی. من جا ندارم.